• ข่าวสาร

ประกาศ ฉบับที่ 3/2563

ประกาศ !!!
ฉบับที่ 3/2563
ฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
เรื่อง ชะลอการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาลเพื่อการรับรองและการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาฮาลาลประจำสถานประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร
ด้วยสถานการณ์โรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในขณะนี้มีการแพร่ระบาดรอบใหม่ที่จังหวัดสมุทรสาครพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ออกคำสั่งล็อกดาวน์การเข้าออกจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2563 – 3 มกราคม 2564
ในการนี้ฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ขอชะลอการเข้าตรวจสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาลเพื่อการรับรองและทำหน้าที่ที่ปรึกษาฮาลาลประจำสถานประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 – 3 มกราคม 2564 กรณีผู้ประกอบการมีปัญหาเรื่องการต่ออายุฮาลาลหรือผลสืบเนื่องจากประกาศฉบับนี้ ให้ทำหนังสือแจ้งมาเพื่อฝ่ายกิจการฮาลาลจะได้พิจารณาแก้ไขปัญหาให้ท่านต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563


This Website uses cookies. Please accept our cookie policy for your best experience. You can learn more on how to adjust your cookie setting in ourcookie policy here

Cookie Policy ยอมรับ