ประกาศ ฉบับที่ 3/2563

ประกาศ !!!
ฉบับที่ 3/2563
ฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
เรื่อง ชะลอการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาลเพื่อการรับรองและการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาฮาลาลประจำสถานประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร
ด้วยสถานการณ์โรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในขณะนี้มีการแพร่ระบาดรอบใหม่ที่จังหวัดสมุทรสาครพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ออกคำสั่งล็อกดาวน์การเข้าออกจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2563 – 3 มกราคม 2564
ในการนี้ฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ขอชะลอการเข้าตรวจสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาลเพื่อการรับรองและทำหน้าที่ที่ปรึกษาฮาลาลประจำสถานประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 – 3 มกราคม 2564 กรณีผู้ประกอบการมีปัญหาเรื่องการต่ออายุฮาลาลหรือผลสืบเนื่องจากประกาศฉบับนี้ ให้ทำหนังสือแจ้งมาเพื่อฝ่ายกิจการฮาลาลจะได้พิจารณาแก้ไขปัญหาให้ท่านต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ โปรดยอมรับนโยบายคุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้บริการที่ดีที่สุดของท่าน ท่านสามารถศึกษาวิธีการตั้งค่าการควบคุมคุกกี้ของท่านผ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่

นโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่ ยอมรับ