• ข่าวสาร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
เรื่อง ขอความร่วมมือให้ผู้บริโภคมุสลิมหยุดซื้อ ขาย และบริโภคเนื้อสัตว์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม
(ฉบับที่ 1/2563)
และขอความร่วมมือไปยังคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด (กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี และสมุทรปราการ) แจ้งไปยังอิหม่ามประจำมัสยิดในจังหวัดประชาสัมพันธ์กรณีดังกล่าว