• ข่าวสาร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
เรื่อง ขอความร่วมมือให้ผู้บริโภคมุสลิมหยุดซื้อ ขาย และบริโภคเนื้อสัตว์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม
(ฉบับที่ 1/2563)
และขอความร่วมมือไปยังคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด (กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี และสมุทรปราการ) แจ้งไปยังอิหม่ามประจำมัสยิดในจังหวัดประชาสัมพันธ์กรณีดังกล่าว

This Website uses cookies. Please accept our cookie policy for your best experience. You can learn more on how to adjust your cookie setting in ourcookie policy here

Cookie Policy ยอมรับ