• ข่าวสาร

รายชื่อร้านอาหารที่เข้าโครงการฯ

รายชื่อร้านอาหารที่เข้าโครงการต่อเนื่องการรับรองร้านอาหารที่ผู้ประกอบการเป็นมุสลิม เข้าสู่ระบบการรับรองฮาลาล เพื่อเพิ่มมูลค่าและค่านิยม ผ่านเครื่องหมาฮาลาลประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 20 ตุลาคม 2563