• ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ TO BE NUMBER ONE

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ TO BE NUMBER ONE 
------------------------------------------------------------------

ด้วยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้แจ้งกำหนดการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในเขตพื้นที่หนองจอก 

จึงขอเชิญชวนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรม และประชาสัมพันธ์ ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์

This Website uses cookies. Please accept our cookie policy for your best experience. You can learn more on how to adjust your cookie setting in ourcookie policy here

Cookie Policy ยอมรับ