• ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษารัฐบาลโมร็อกโกประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2019/2020

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการจะคัดเลือกผู้สมัครที่สนใจรับทุนรัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2019/2020 ซึ่งสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศโมร็อกโก (Moroccan Agency for International Cooperation) ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทย จำนวน 15 ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของโมร็อกโก ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาวิชาที่เปิดสอน เงื่อนไข การสมัครเข้าศึกษาในแต่ละสาขาวิชา ระยะเวลาศึกษา และข้อมูลอื่นๆ ได้ทางเว็บไซต์ www.ofppt.mawww.men.gov.ma หรือwww.amci.ma

This Website uses cookies. Please accept our cookie policy for your best experience. You can learn more on how to adjust your cookie setting in ourcookie policy here

Cookie Policy ยอมรับ