• ข่าวสาร

เชิญชวนร่วมประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ตามที่รัฐบาลได้ประกาศเชิญชวนร่วมประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามอาคารบ้านเรือน ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

ในการนี้ เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยมุสลิมได้แสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำนักจุฬาราชมนตรีจึงใคร่ขอความร่วมมือมายังท่านโปรดดำเนินการประดับพระฉายาลักษณ์ ธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ อาคารสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และขอความกรุณาแจ้งไปยังทุกมัสยิดในจังหวัดของท่านร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในห้วงเวลาดังกล่าว

โดยสามารถดาวน์โหลดพระฉายาลักษณ์ พร้อมตัวอย่างการประดับพระฉายาลักษณ์ ธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้ทางเว็บไซต์สำนักจุฬาราชมนตรี www.skthai.org และ Facebook : สำนักจุฬาราชมนตรี และเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย www.cicot.or.th / Facebook : สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
.............
ดาวน์โหลดพระฉายาลักษณ์

https://drive.google.com/drive/folders/1mAaUZ20tDmc1XyhROygaUt6-wpD67x7L?fbclid=IwAR1G_9MFB-Ef8p4p3_cCSRA5kBy5mTRS2L_Ilf1aswOgEm9wIm1y8ev6IV4