นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะเข้าเยี่ยมคารวะท่านจุฬาฯ

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 เวลา 10.00 น. นายนิพิฎฐ์   อินทรสมบัติ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายอาศิส  พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี  พร้อมทั้งหารือประเด็นเกี่ยวกับกิจการฮัจย์  เพื่อเป็นข้อมูลในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในปีต่อไป 

This Website uses cookies. Please accept our cookie policy for your best experience. You can learn more on how to adjust your cookie setting in ourcookie policy here

Cookie Policy ยอมรับ