ต้อนรับคณะผู้บริหารหน่วยงานตรวจประเมินระบบงานฮาลาล Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566
พล.ต.ต. สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายประสาร บุญส่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เมดาน รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ เลขานุการฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นายสมาน อาดัม คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการ สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารหน่วยงานตรวจประเมินระบบงานฮาลาล Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มาทำหน้าที่รับรองฮาลาล แทน LPPOM MUI ที่เปลี่ยนหน้าที่และบทบาทไป เข้าเยี่ยมหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเพื่อศึกษาดูงานในโอกาสที่เดินทางมาประชุม IMTGT ในประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ โปรดยอมรับนโยบายคุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้บริการที่ดีที่สุดของท่าน ท่านสามารถศึกษาวิธีการตั้งค่าการควบคุมคุกกี้ของท่านผ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่

นโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่ ยอมรับ