ต้อนรับคณะนักศึกษาและทีมงานจากสถาบันฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในหลักสูตร การจัดการระบบกิจการฮาลาล (Halal System Management) รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
พล.ต.ต. สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ เมดาน รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ดร.มูหัมหมัดอามีน เจ๊ะหนุ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศ และคณะเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะนักศึกษาและทีมงานจากสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในหลักสูตร การจัดการระบบกิจการฮาลาล (Halal System Management) รุ่นที่ 3 จำนวน 40 คน
ในครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง 2 องค์กร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านฮาลาลของประเทศไทยต่อไป

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ โปรดยอมรับนโยบายคุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้บริการที่ดีที่สุดของท่าน ท่านสามารถศึกษาวิธีการตั้งค่าการควบคุมคุกกี้ของท่านผ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่

นโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่ ยอมรับ