• ข่าวสาร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จับมือหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามข้อตกลงในการส่งเสริมเศรษฐกิจฮาลาล

ที่ห้องประชุมชั้น 5 ตึกอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีพิธีลงนามข้อตกลง (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ในการส่งเสริมเศรษฐกิจฮาลาล นายกัลย์ กัลยาณมิตร ผู้อำนวยการสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า ปัจจุบันอาหารฮาลาลได้รับความสนใจไม่เฉพาะกับพี่น้องมุสลิมเท่านั้น แต่เป็นที่ต้องการของทั่วโลก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ดังนั้นผู้ที่ผลิตอาหารและสินค้าฮาลาลจะต้องผลิตให้ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญ และประชากรมุสลิมที่มีจำนวนมากก็ถือเป็นตลาดใหญ่และเป็นตลาดที่ประเทศไทยควรจะเข้าถึง เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดการส่งออกอาหารและผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ซึ่งการลงนามทั้ง 3 ฝ่ายในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานฮาลาล รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องและเพื่อสนับสนุนองค์กร ผู้ประกอบการให้เข้าถึงสินค้าที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามและได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล อ่านเพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ โปรดยอมรับนโยบายคุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้บริการที่ดีที่สุดของท่าน ท่านสามารถศึกษาวิธีการตั้งค่าการควบคุมคุกกี้ของท่านผ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่

นโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่ ยอมรับ