รายชื่อร้านอาหารที่เข้าโครงการฯ 3

โครงการต่อเนื่องการรับรองร้านอาหารที่ผู้ประกอบการเป็นมุสลิม

เข้าสู่ระบบการรับรองฮาลาล เพื่อเพิ่มมูลค่าและค่านิยม

ผ่านเครื่องหมายฮาลาลแห่งประเทศไทย

 

จังหวัดชลบุรี

 

1.               ร้านกัสโต้โนไอซ์                                    เลขทะเบียนที่    ชบ 3470/2562

2.               ร้านกุรซี สาขา 1                                    เลขทะเบียนที่    ชบ 0155/2559

3.               ร้านกุรซี สาขา 2                                    เลขทะเบียนที่    ชบ 3471/2562

4.               ร้านครัวมาเรียม                                      เลขทะเบียนที่    ชบ 3472/2562

5.               ร้านครัวแม่ฉันเอง                                   เลขทะเบียนที่    ชบ 3473/2562

6.               ร้านเซพไรเดอร์                                      เลขทะเบียนที่    ชบ 3474/2562

7.               ร้านแชเลาะห์                                        เลขทะเบียนที่    ชบ 3475/2562

8.               ร้านโต๊ะละห์                                         เลขทะเบียนที่    ชบ 3476/2562

9.               ร้านทริปตี้                                            เลขทะเบียนที่    ชบ 3477/2562

10.               ร้านนิยะห์                                            เลขทะเบียนที่    ชบ 3478/2562

11.                ร้านบังชา                                            เลขทะเบียนที่    ชบ 3479/2562

12.                ร้านเฟโรสคาน                                       เลขทะเบียนที่    ชบ 3480/2562

13.                ร้านรอมฎอน                                        เลขทะเบียนที่    ชบ 3481/2562

14.                ร้านโรงเนื้อฮาล้าล โคขุน                            เลขทะเบียนที่    ชบ 3482/2562

15.                ร้านสุไบดะห์ ครัวมุสลิม                            เลขทะเบียนที่    ชบ 0235/2559

16.                ร้านอัฟด้อล                                          เลขทะเบียนที่    ชบ 3483/2562

17.                ร้านอาหารญี่ปุ่นฮาลาล (Mosuko sushi pattaya)       เลขทะเบียนที่    ชบ 3484/2562

18.                ร้านอาหารอิสลาม                                   เลขทะเบียนที่    ชบ 3485/2562

19.                ร้านอิบาดุรเร๊าะห์มาน                               เลขทะเบียนที่    ชบ 3486/2562

20.                ร้านฮัจยะห์กำไล                            เลขทะเบียนที่    ชบ 3487/2562

21.                ร้านเนินนมสด                                       เลขทะเบียนที่    ชบ 3488/2562

22.                ร้านบังอี๊ดก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋น                  เลขทะเบียนที่    ชบ 0219/2559

23.                ร้านมาเรียม (ข้าวมันไก่)                            เลขทะเบียนที่    ชบ 3489/2562

24.                ร้านมุสลิมชวนชิม                                   เลขทะเบียนที่    ชบ 3490/2562

25.                ร้านสเต๊กอิสลาม                            เลขทะเบียนที่    ชบ 0215/2559

26.                ร้านอาหารนะห์                                      เลขทะเบียนที่    ชบ 0209/2559

27.                ร้านอาหารโบว่า                                     เลขทะเบียนที่    ชบ 0151/2559

28.                ร้านอิบนุมูซา                                        เลขทะเบียนที่    ชบ 3491/2562

29.                ร้านอาหารอุสมาน                                   เลขทะเบียนที่    ชบ 3492/2562

30.                ร้านข้าวหมกไก่ - ข้าวมันไก่อิสลาม                เลขทะเบียนที่    ชบ 3493/2562

31.                ร้านครัวมุสลิม บัวสวรรค์                            เลขทะเบียนที่    ชบ 3494/2562

32.                ร้านบังหมัด ผัดไทย หอยทอด                      เลขทะเบียนที่    ชบ 3495/2562

33.                ร้านบิสมิลละฮ์ ก๋วยเตี๋ยวเรือ                         เลขทะเบียนที่    ชบ 3496/2562

34.                ร้านแบล็คเบอร์รี่ & สตอเบอร์รี่                     เลขทะเบียนที่    ชบ 3497/2562

35.                ร้านพัชศรา รสดี                                     เลขทะเบียนที่    ชบ 0217/2559

36.                ร้านมาเรียม ข้าวต้มหม้อดิน                         เลขทะเบียนที่    ชบ 3498/2562

37.                ร้านโรตีใบเตย & ชาบู                              เลขทะเบียนที่    ชบ 3499/2562

38.                ร้านอบูซาร่า                                         เลขทะเบียนที่    ชบ 3500/2562

39.                ร้านอาหารตามสั่ง, ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ                    เลขทะเบียนที่    ชบ 3501/2562

40.                ร้านอาหารฮาวา                                     เลขทะเบียนที่    ชบ 0218/2559

41.                ร้านก๋วยเตี๋ยว ซิน & โซ ฮาลาลฟู้ด                  เลขทะเบียนที่    ชบ 3502/2562

42.                ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ พ่อศรีเรือน                          เลขทะเบียนที่    ชบ 3503/2562

43.                ร้านครัวร่มไม้                                       เลขทะเบียนที่    ชบ 0149/2559

44.                ร้านนิดาชาบู                                         เลขทะเบียนที่    ชบ 0243/2559

45.                ร้านนิพนธ์                                           เลขทะเบียนที่    ชบ 3504/2562

46.                ร้านมุนาซีร พูลคาเฟ่                                 เลขทะเบียนที่    ชบ 0148/2559

47.                ร้านมูฮัมหมัด                                        เลขทะเบียนที่    ชบ 0238/2559

48.                ร้านรัตนา ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋น                           เลขทะเบียนที่    ชบ 0213/2559

49.                ร้านวาใฮ                                            เลขทะเบียนที่    ชบ 3505/2562

50.                ร้านอามีร ฮาลาลฟู๊ด                                 เลขทะเบียนที่    ชบ 0150/2559

51.                ร้านฮัจยีมูร๊อต                                        เลขทะเบียนที่    ชบ 3506/2562

52.                ร้านข้าวแกงปักษ์ใต้                                  เลขทะเบียนที่    ชบ 0156/2559

53.                ร้านครัวไม้หอม                                     เลขทะเบียนที่    ชบ 0246/2559

54.                ร้านครัวฮาลาล                                       เลขทะเบียนที่    ชบ 3507/2562

55.                ร้านมารีย๊ะ                                           เลขทะเบียนที่    ชบ 3508/2562

56.                ร้านคอดีเยาะห์                                       เลขทะเบียนที่    ชบ 3504/2562

57.                ร้านนิจู                                               เลขทะเบียนที่    ชบ 3510/2562

58.                ร้านอาบีกอเซ็ม                                      เลขทะเบียนที่    ชบ 3511/2562

59.                ร้านอารี                                              เลขทะเบียนที่    ชบ 3512/2562

60.                ร้านบังโก๊บ                                          เลขทะเบียนที่    ชบ 3513/2562

61.                ร้านอามีน                                            เลขทะเบียนที่    ชบ 3514/2562

62.                ร้านนิดะห์                                           เลขทะเบียนที่    ชบ 3515/2562

63.                ร้านอาหารมุสลิมหนองจอก                         เลขทะเบียนที่    ชบ 0232/2559

64.                ร้านฮัจยีมุคต๊าร์ด                            เลขทะเบียนที่    ชบ 3516/2562

65.                ร้านมูฮำหมัด รอมฎอน                   เลขทะเบียนที่    ชบ 0233/2559

66.                ร้านอาหารมุสลิม สุใบดะห์                          เลขทะเบียนที่    ชบ 3517/2562

67.                ร้านสุนันท์ ฮาวา                            เลขทะเบียนที่    ชบ 3518/2562

68.                ร้านแม่บังดุล                                         เลขทะเบียนที่    ชบ 3519/2562

69.                ร้านโรตีฟารีดา                                       เลขทะเบียนที่    ชบ 3520/2562

70.                ร้านข้าวแกงปักษ์ใต้                                  เลขทะเบียนที่    ชบ 0156/2559

71.                ร้านยะยา ซีฟู้ด                                       เลขทะเบียนที่    ชบ 3521/2562

72.                ร้านครัวพี่บังฮาลาล ฟู๊ด                              เลขทะเบียนที่    ชบ 0223/2559

73.                ร้านมาเรียม                                          เลขทะเบียนที่    ชบ 0211/2559

74.                ร้านนิดะห์                                           เลขทะเบียนที่    ชบ 3522/2562

75.                ร้านครัวฮาลาล                                       เลขทะเบียนที่    ชบ 3523/2562

76.                ร้านชาวันวาน                                       เลขทะเบียนที่    ชบ 3524/2562

77.                ร้านอาหารเซาดะห์                                  เลขทะเบียนที่    ชบ 0225/2559

78.                ร้านนูรียา                                            เลขทะเบียนที่    ชบ 3525/2562

79.                ร้านนูรียะห์                                          เลขทะเบียนที่    ชบ 0240/2559

80.                ร้านครัวฮาวา                                        เลขทะเบียนที่    ชบ 0218/2559

81.                ร้านฟาร์ฮาน กาแฟสด                               เลขทะเบียนที่    ชบ 0154/2559

82.                ร้าน The Best Café                                 เลขทะเบียนที่    ชบ 0153/2559

83.                ร้านก๋วยเตี๋ยวธัญรส                                  เลขทะเบียนที่    ชบ 0236/2559

84.                ร้านนิรี โจ๊กกะต๊าก                                   เลขทะเบียนที่    ชบ 0228/2559

85.                ร้านไลลา                                            เลขทะเบียนที่    ชบ 0242/2559

86.                ร้านอามีนะห์                                        เลขทะเบียนที่    ชบ 0229/2559

87.                ร้าน BUDDY CAFÉ                                เลขทะเบียนที่    ชบ 3526/2562

88.                ร้านครัวสุขผล                                       เลขทะเบียนที่    ชบ 3527/2562

89.                ร้านอาอีซะห์                                         เลขทะเบียนที่    ชบ 3525/2562

90.                ร้านแสงมาน ข้าวหมกไก่                   เลขทะเบียนที่    ชบ 3529/2562

91.                ร้านอาหารมูฮำหมัด                                 เลขทะเบียนที่    ชบ 3530/2562

 

            ตั้งแต่ วันที่  21  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  20  ตุลาคม  2563


โครงการต่อเนื่องการรับรองร้านอาหารที่ผู้ประกอบการเป็นมุสลิม

เข้าสู่ระบบการรับรองฮาลาล เพื่อเพิ่มมูลค่าและค่านิยม

ผ่านเครื่องหมายฮาลาลแห่งประเทศไทย

 

จังหวัดยะลา

 

1.   ร้านกะปะ                                            เลขทะเบียนที่    ยล 2935/2559

2.   ร้านกะซงเจ้าเก่า                            เลขทะเบียนที่    ยล 3015/2559

3.   ร้านครัวบอรอกัต                            เลขทะเบียนที่    ยล 2951/2559

4.   ร้านกะซง                                            เลขทะเบียนที่    ยล 2972/2559

5.   ร้านส้มตำแม่สอด                                    เลขทะเบียนที่    ยล 2945/2559

6.   ร้านนุรโภชนา                                       เลขทะเบียนที่    ยล 2953/2559

7.   ร้านกะเสาะ                                          เลขทะเบียนที่    ยล 2963/2559

8.   ร้านกะยะห์บาโงหารอ                               เลขทะเบียนที่    ยล 2970/2559

9.   ร้านกะนะห์นานาโภชนา                            เลขทะเบียนที่    ยล 2944/2559

10.                ร้านกะยะห์หัวโค้ง                                   เลขทะเบียนที่    ยล 2987/2559

11.                ร้านกะดาบุฟเฟ่                                      เลขทะเบียนที่    ยล 2960/2559

12.                ร้านกะดะห์ข้าวหมก                                 เลขทะเบียนที่    ยล 2952/2559

13.                ร้านนุรข้าวราดแกง รานกะห์ยะห์                    เลขทะเบียนที่    ยล 2953/2559

14.                ร้านกะเสาะก๋วยเตี๋ยวริมทาง                         เลขทะเบียนที่    ยล 2963/2559

15.                ร้านกะเนาะริมบึว                                   เลขทะเบียนที่    ยล 2942/2559

16.                ร้านบ้านกาแฟ                                       เลขทะเบียนที่    ยล 2934/2559

17.                ร้านกะนา                                            เลขทะเบียนที่    ยล 2990/2559

18.                ร้านกะเม๊าะห์                                        เลขทะเบียนที่    ยล 2955/2559

19.                ร้านปะโภชนา                                       เลขทะเบียนที่    ยล 2980/2559

20.                ร้านนูรีโภชนา                                       เลขทะเบียนที่    ยล 2974/2559

21.                ร้านก๋วยเตี๋ยวทะเล                                   เลขทะเบียนที่    ยล 3908/2562

22.                ร้านนิโภชนา                                         เลขทะเบียนที่    ยล 3909/2562

23.                ร้านกะห์เยาะห์                                       เลขทะเบียนที่    ยล 3910/2562

24.                ร้านกะเสาะข้าวมันไก่                               เลขทะเบียนที่    ยล 3911/2562

25.                ร้านกะละห์ก๋วยเตี๋ยวเจ้าเก่าโบราณ                  เลขทะเบียนที่    ยล 3912/2562

26.                ร้านกะสงแบอิง                                      เลขทะเบียนที่    ยล 3913/2562

27.                ร้านกะแยโต๊ะดูรัส                                   เลขทะเบียนที่    ยล 3914/2562

28.                ร้านรั้วลิมุต                                          เลขทะเบียนที่    ยล 3915/2562

29.                ร้านครัวอาดีละห์ซีฟู้ด                                เลขทะเบียนที่    ยล 3916/2562

30.                ร้านปือมูดอ                                          เลขทะเบียนที่    ยล 3917/2562

31.                ร้านอัฟฮันการค้า                            เลขทะเบียนที่    ยล 3918/2562

32.                ร้านกะห์ยะห์                                         เลขทะเบียนที่    ยล 3919/2562

33.                ร้านกะเจ๊ะข้าวยำ ร้านขนมโมเลน          เลขทะเบียนที่    ยล 3920/2562

34.                ร้านกะมะห์                                          เลขทะเบียนที่    ยล 3921/2562

35.                ร้านมีนาอาหารตามสั่ง                               เลขทะเบียนที่    ยล 3922/2562

36.                ร้านหัวมุม                                           เลขทะเบียนที่    ยล 3923/2562

37.                ร้านอิสลามสระบุรี                                   เลขทะเบียนที่    ยล 3924/2562

38.                ร้านอาดีลา                                           เลขทะเบียนที่    ยล 3925/2562

39.                ร้านน้ำชาอารีหน๊ะ                                   เลขทะเบียนที่    ยล 3926/2562

40.                ร้านมะดอโภชนา                                    เลขทะเบียนที่    ยล 3927/2562

41.                ร้านข้าวยำโรตี                                       เลขทะเบียนที่    ยล 3928/2562

42.                ร้านอารีฟฟีน ลูกชิ้น                                  เลขทะเบียนที่    ยล 3929/2562

43.                ร้านน้ำชาแบยะตาตะตีงี                              เลขทะเบียนที่    ยล 3930/2562

44.                ร้าน RIZKI DARI ALLAH                       เลขทะเบียนที่    ยล 3931/2562

45.                ร้านกะด๊ะโภชนา                           เลขทะเบียนที่    ยล 3932/2562

46.                ร้านอิมรอนโภชนา                                   เลขทะเบียนที่    ยล 3933/2562

47.                ร้านกะย๊ะโภชนา                            เลขทะเบียนที่    ยล 3934/2562

48.                ร้านกะราโภชนา                                     เลขทะเบียนที่    ยล 3935/2562

49.                ร้านกะซ๊ะโภชนา                                    เลขทะเบียนที่    ยล 3936/2562

50.                ร้านไทยมาเลย์                                       เลขทะเบียนที่    ยล 4079/2562

51.                ร้านมัตอัมอัลอารอบี                                 เลขทะเบียนที่    ยล 4080/2562

52.                ร้านเบเกอร์แบงค์                            เลขทะเบียนที่    ยล 4081/2562

53.                ร้านฮากีมโภชนา                           เลขทะเบียนที่    ยล 4082/2562

54.                ร้านดารอลอิสลาม                                   เลขทะเบียนที่    ยล 4083/2562

55.                ร้านนารีมาลย์อูมา                                   เลขทะเบียนที่    ยล 4084/2562

56.                ร้านจิย๊ะ                                              เลขทะเบียนที่    ยล 4085/2562

57.                ร้านโรตีมอเงาะพร่อน                                เลขทะเบียนที่    ยล 4086/2562

58.                ร้านปะเตะข้าวยำโรตี                                เลขทะเบียนที่    ยล 4087/2562

59.                ร้านน้ำชาบ้านลูกา                                   เลขทะเบียนที่    ยล 4088/2562

60.                ร้านก๋วยเตี๋ยวมอเงาะพร่อน                          เลขทะเบียนที่    ยล 4089/2562

61.                ร้านครัวซูปะห์ปอเยาะ                               เลขทะเบียนที่    ยล 4090/2562

62.                ร้านกลุ่มแม่บ้านบ้านพรุ                             เลขทะเบียนที่    ยล 4091/2562

63.                ร้านเปาะเตะห์                                       เลขทะเบียนที่    ยล 4092/2562

64.                ร้านมาซีเตาะ                                        เลขทะเบียนที่    ยล 4093/2562

65.                ร้านมามา                                            เลขทะเบียนที่    ยล 4094/2562

66.                ร้านกะเยาะรสเด็ด                                   เลขทะเบียนที่    ยล 4095/2562

67.                ร้านกามีนี                                            เลขทะเบียนที่    ยล 4096/2562

68.                ร้านเปาะเตะ                                         เลขทะเบียนที่    ยล 4097/2562

69.                ร้านนูรีซ๊ะ สะแต                                     เลขทะเบียนที่    ยล 4098/2562

70.                ร้านกือแมะบาซา                                    เลขทะเบียนที่    ยล 4099/2562

71.                ร้านฮานีสะห์                                        เลขทะเบียนที่    ยล 4100/2562

72.                ร้านกะเราะ                                          เลขทะเบียนที่    ยล 4101/2562

73.                ร้านกะนะห์                                          เลขทะเบียนที่    ยล 4102/2562

74.                ร้านบังแซหัวโค้ง                           เลขทะเบียนที่    ยล 4103/2562

75.                ร้าน HALAL STEAK HOUSE BETONG      เลขทะเบียนที่    ยล 4104/2562

76.                ร้านซามี่ย์โภชนา                            เลขทะเบียนที่    ยล 4105/2562

77.                ร้านอาสหม๊ะ หะยีสะมะแอ                          เลขทะเบียนที่    ยล 4106/2562

78.                ร้านดึกกาแฟ                                         เลขทะเบียนที่    ยล 4107/2562

79.                ร้านรวยแล้วเลิก                                      เลขทะเบียนที่    ยล 4108/2562

80.                ร้านกะแวเม๊าะบาโงฮารอ                   เลขทะเบียนที่    ยล 4109/2562

81.                ร้านมารียะบ้านลูกา                                  เลขทะเบียนที่    ยล 4110/2562

82.                ร้านนูเรียโภชนาปอเยาะ                             เลขทะเบียนที่    ยล 4111/2562

83.                ร้านกะณีข้าวผัดเผ็ดข้าวยำ                           เลขทะเบียนที่    ยล 4112/2562

84.                ร้านแมะเย๊าะปอเยาะ                                เลขทะเบียนที่    ยล 4113/2562

85.                ร้านบาบอโภชนาปอเยาะ                   เลขทะเบียนที่    ยล 4114/2562

86.                ร้านส้มตำ - ข้าวยำสมุนไพร                        เลขทะเบียนที่    ยล 4115/2562

87.                ร้านน้ำหวาน                                         เลขทะเบียนที่    ยล 4116/2562

88.                ร้านข้าวยำทุ่งคา                                     เลขทะเบียนที่    ยล 4117/2562

89.                ร้านกะเจ๊ะบัยเด๊าะ                                   เลขทะเบียนที่    ยล 4118/2562

90.                ร้านอุษาบุญลาภ                            เลขทะเบียนที่    ยล 4119/2562

91.                ร้านกะเจ๊ะไบเด๊าะ                                   เลขทะเบียนที่    ยล 4120/2562

92.                ร้านพาอีหซ๊ะ หะรง                                  เลขทะเบียนที่    ยล 4121/2562

93.                ร้านกะนีพร่อน                                       เลขทะเบียนที่    ยล 4122/2562

94.                ร้านก๋วยเตี๋ยวตาสา                                   เลขทะเบียนที่    ยล 4123/2562

95.                ร้านแบดิงพร่อน                                      เลขทะเบียนที่    ยล 4124/2562

96.                ร้านโรสนาณี                                        เลขทะเบียนที่    ยล 4125/2562

97.                ร้านมูรีณี แบและ                                    เลขทะเบียนที่    ยล 4126/2562

98.                ร้านมะดอดาข้าวหมก                                เลขทะเบียนที่    ยล 4127/2562

99.                ร้านกะนีโภชนา                                      เลขทะเบียนที่    ยล 4128/2562

100.            ร้านเซเวนเอ็ก                                        เลขทะเบียนที่    ยล 4129/2562

101.            ร้านกะละห์ข้าวยำ                                   เลขทะเบียนที่    ยล 4130/2562

102.            ร้านจิเมาะโภชนา                                    เลขทะเบียนที่    ยล 4131/2562

103.            ร้านจิดะห์ครัวสองพี่น้อง                    เลขทะเบียนที่    ยล 4021/2562

104.            ร้านกะยังข้าวราดแกง                                เลขทะเบียนที่    ยล 4022/2562

105.            ร้านนีตามสั่ง                                         เลขทะเบียนที่    ยล 4023/2562

106.            ร้านซุปบังแอ                                        เลขทะเบียนที่    ยล 4024/2562

107.            ร้านกะดะห์                                          เลขทะเบียนที่    ยล 4025/2562

108.            ร้านกะนะห์                                          เลขทะเบียนที่    ยล 4026/2562

109.            ร้านกะนิง                                            เลขทะเบียนที่    ยล 4027/2562

110.            ร้านกะตีโภชนา                             เลขทะเบียนที่    ยล 4028/2562

111.            ร้านกะดาพร่อน                             เลขทะเบียนที่    ยล 4029/2562

112.            ร้านฟะฮ์มีย์โภชนา                                   เลขทะเบียนที่    ยล 4030/2562

113.            ร้านกะยะฮ์ตาสา                            เลขทะเบียนที่    ยล 4031/2562

114.            ร้านรอปีอ๊ะ                                          เลขทะเบียนที่    ยล 4032/2562

115.            ร้านกะแวเนาะ                                       เลขทะเบียนที่    ยล 4033/2562

116.            ร้านกะแวข้าวแกง                                   เลขทะเบียนที่    ยล 4034/2562

117.            ร้านซุปแวดาโอะ                           เลขทะเบียนที่    ยล 4035/2562

118.            ร้าน AMEEN                                            เลขทะเบียนที่    ยล 4036/2562

119.            ร้านกะสุใจ                                          เลขทะเบียนที่    ยล 4037/2562

120.            ร้านกะดา                                            เลขทะเบียนที่    ยล 4038/2562

121.            ร้านกะนะห์โภชนา                                  เลขทะเบียนที่    ยล 4039/2562

122.            ร้านกะยามีลา                                        เลขทะเบียนที่    ยล 4040/2562

123.            ร้านกะดาครัวลำใหม่                                เลขทะเบียนที่    ยล 4041/2562

124.            ร้านแตเตาะกูแบบาเดาะ                    เลขทะเบียนที่    ยล 4042/2562

125.            ร้านกะยะห์บ้านดูซง                                 เลขทะเบียนที่    ยล 4043/2562

126.            ร้านกะนิงก๋วยเตี๋ยว 10 บาท                        เลขทะเบียนที่    ยล 4044/2562

127.            ร้านนูนู                                     เลขทะเบียนที่    ยล 4045/2562

128.            ร้านกะเจ๊ะซีฟู้ดส์                           เลขทะเบียนที่    ยล 4046/2562

129.            ร้านชูวิทย์พาณิชย์                                    เลขทะเบียนที่    ยล 4047/2562

130.            ร้านอามีนาโภชนา                                   เลขทะเบียนที่    ยล 4048/2562

131.            ร้านกะด๊ะโภชนา                           เลขทะเบียนที่    ยล 4049/2562

132.            ร้านอาหารฟิตรีมุสลิมโภชนา                        เลขทะเบียนที่    ยล 4050/2562

133.            ร้านเจ๊เรียมผัดไท                           เลขทะเบียนที่    ยล 4051/2562

134.            ร้านกะย๊ะ                                            เลขทะเบียนที่    ยล 4052/2562

135.            ร้านกะย๊ะ                                            เลขทะเบียนที่    ยล 4052/2562

136.            ร้านยูมีโภชนา                                       เลขทะเบียนที่    ยล 4053/2562

137.            ร้านแมรีบราวน์                             เลขทะเบียนที่    ยล 4054/2562

138.            ร้านก๋วยเตี๋ยวโบราณ                                 เลขทะเบียนที่    ยล 4055/2562

139.            ร้านชามิววิ้งๆ                                       เลขทะเบียนที่    ยล 4056/2562

140.            ร้านครัวสองพี่น้อง                                   เลขทะเบียนที่    ยล 4057/2562

141.            ร้านกะยะห์รสเซ่บ                                   เลขทะเบียนที่    ยล 4058/2562

142.            ร้านก๋วยเตี๋ยวกะดะห์โต๊ะดูรัส                        เลขทะเบียนที่    ยล 4059/2562

143.            ร้านอาหารมุสลิมท่าแพ                              เลขทะเบียนที่    ยล 4060/2562

144.            ร้านดารุลกอเราะห์                                   เลขทะเบียนที่    ยล 4061/2562

145.            ร้านมามาเฮง                                        เลขทะเบียนที่    ยล 4062/2562

146.            ร้านกะเมาะคนลำยำ                                 เลขทะเบียนที่    ยล 4063/2562

147.            ร้านกะดะโภชนา                           เลขทะเบียนที่    ยล 4064/2562

148.            ร้านกะซะก๋วยเตี๋ยว                                  เลขทะเบียนที่    ยล 4065/2562

149.            ร้านครัวเปาะลง                             เลขทะเบียนที่    ยล 4066/2562

150.            ร้านนารีมาลย์โภชนา                                เลขทะเบียนที่    ยล 4067/2562

151.            ร้านครัวฮัยฟาร์                              เลขทะเบียนที่    ยล 4068/2562

152.            ร้านกะแวเต๊าะ                                       เลขทะเบียนที่    ยล 4069/2562

153.            ร้านกะเมาะ  FOOD & DRINK                    เลขทะเบียนที่    ยล 4070/2562

154.            ร้านอาหารกะยะจารู                                 เลขทะเบียนที่    ยล 4071/2562

155.            ร้านกะนีอาหารตามสั่ง                               เลขทะเบียนที่    ยล 4072/2562

156.            ร้านดารอลอิสลาม                                   เลขทะเบียนที่    ยล 4073/2562

157.            ร้านลีน่าฟู้ดส์                                        เลขทะเบียนที่    ยล 4074/2562

158.            ร้านนาดา                                            เลขทะเบียนที่    ยล 4075/2562

159.            ร้านข้าวแกง                                         เลขทะเบียนที่    ยล 4076/2562

160.            ร้านแมะเยาะ                                        เลขทะเบียนที่    ยล 4077/2562

161.            ร้านสุไรดา                                           เลขทะเบียนที่    ยล 4078/2562

162.            ร้านบังกิโภชนา                             เลขทะเบียนที่    ยล 3978/2562

163.            ร้านยารอมะบอเงาะพร่อน                           เลขทะเบียนที่    ยล 3979/2562

164.            ร้านบีเดาะเจะมะ                                    เลขทะเบียนที่    ยล 3980/2562

165.            ร้านกะเมาะโภชนา                                  เลขทะเบียนที่    ยล 3981/2562

166.            ร้านกะวะแบดิงพร่อน                                เลขทะเบียนที่    ยล 3982/2562

167.            ร้านกะนะฮ์ข้าวยำพร่อน                    เลขทะเบียนที่    ยล 3983/2562

168.            ร้านมะนายิงปีสัต                                    เลขทะเบียนที่    ยล 3984/2562

169.            ร้านยัยแว่นบ๋องแบ๋ว                                 เลขทะเบียนที่    ยล 3985/2562

170.            ร้านกะมาพร่อน                             เลขทะเบียนที่    ยล 3986/2562

171.            ร้านซุปยีนุยะหา                             เลขทะเบียนที่    ยล 3987/2562

172.            ร้านกะซะห์                                          เลขทะเบียนที่    ยล 3988/2562

173.            ร้านเมาะซูยะหา                            เลขทะเบียนที่    ยล 3989/2562

174.            ร้านก๋วยเตี๋ยวสีตีเสาวีย๊ะ                    เลขทะเบียนที่    ยล 3990/2562

175.            ร้านรอมือเลาะ                                       เลขทะเบียนที่    ยล 3991/2562

176.            ร้านไตเราะอาหารตามสั่ง                   เลขทะเบียนที่    ยล 3992/2562

177.            ร้านอามีนาโภชนา                                   เลขทะเบียนที่    ยล 3993/2562

178.            ร้านรอหานิง                                         เลขทะเบียนที่    ยล 3994/2562

179.            ร้านฮามีด๊ะ                                          เลขทะเบียนที่    ยล 3995/2562

180.            ร้านก๋วยเตี๋ยวซารีนา                                 เลขทะเบียนที่    ยล 3996/2562

181.            ร้านภูใดละห์หน้า ร.. กรงปินัง                    เลขทะเบียนที่    ยล 3997/2562

182.            ร้านนาปีเสาะ                                        เลขทะเบียนที่    ยล 3998/2562

183.            ร้านอาวังไอศกรีม                                   เลขทะเบียนที่    ยล 3999/2562

184.            ร้านกะรอกีเย๊าะ                             เลขทะเบียนที่    ยล 4000/2562

185.            ร้านยัสรูลดีน                                         เลขทะเบียนที่    ยล 4001/2562

186.            ร้านกะฟาสีย๊ะ                                       เลขทะเบียนที่    ยล 4002/2562

187.            ร้านสะนีย๊ะ                                          เลขทะเบียนที่    ยล 4003/2562

188.            ร้านกะยารีเย๊าะ                             เลขทะเบียนที่    ยล 4004/2562

189.            ร้านกะตีเบอร์เกอร์                                   เลขทะเบียนที่    ยล 4005/2562

190.            ร้านก๋วยเตี๋ยวสาปีนะ                                 เลขทะเบียนที่    ยล 4006/2562

191.            ร้านกะจิยะห์                                         เลขทะเบียนที่    ยล 4007/2562

192.            ร้านก๋วยเตี๋ยวปารียะ                                  เลขทะเบียนที่    ยล 4008/2562

193.            ร้านก๋วยเตี๋ยวกะยะห์                                 เลขทะเบียนที่    ยล 4009/2562

194.            ร้านข้าวแกงกะเสาะ                                 เลขทะเบียนที่    ยล 4010/2562

195.            ร้านก๋วยเตี๋ยว                                         เลขทะเบียนที่    ยล 4011/2562

196.            ร้านกะดะห์อาหารตามสั่ง                   เลขทะเบียนที่    ยล 4012/2562

197.            ร้านหมักโภชนา                            เลขทะเบียนที่    ยล 4013/2562

198.            ร้านอาหามะตามสั่ง                                 เลขทะเบียนที่    ยล 4014/2562

199.            ร้านแบยะโภชนา                            เลขทะเบียนที่    ยล 4015/2562

200.            ร้านมุสลิมกรุงเทพ                                   เลขทะเบียนที่    ยล 4016/2562

201.            ร้านกะยะห์โภชนา                                   เลขทะเบียนที่    ยล 4018/2562

202.            ร้านกะละห์โภชนา                                   เลขทะเบียนที่    ยล 4019/2562

203.            ร้านบังมุโภชนา                             เลขทะเบียนที่    ยล 4020/2562

204.            ร้านกะนีโภชนา                             เลขทะเบียนที่    ยล 3937/2562

205.            ร้านกะย๊ะโภชนา                            เลขทะเบียนที่    ยล 3938/2562

206.            ร้านกะนี                                             เลขทะเบียนที่    ยล 3939/2562

207.            ร้าน FAHMEE COFFEE                       เลขทะเบียนที่    ยล 3940/2562

208.            ร้านบูงอตันหยงโภชนา                              เลขทะเบียนที่    ยล 3941/2562

209.            ร้านมามานะห์ข้าวแกง                              เลขทะเบียนที่    ยล 3942/2562

210.            ร้านคอรีเยาะก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณ          เลขทะเบียนที่    ยล 3943/2562

211.            ร้านอิลวา                                            เลขทะเบียนที่    ยล 3944/2562

212.            ร้านอานูวาโภชนา                                   เลขทะเบียนที่    ยล 3945/2562

213.            ร้านกะเสาะจัมโบ้                                   เลขทะเบียนที่    ยล 3946/2562

214.            ร้านกล้วยทอดใบเตย                                 เลขทะเบียนที่    ยล 3947/2562

215.            ร้านกะละเงาะกาโปร์                                เลขทะเบียนที่    ยล 3948/2562

216.            ร้านนาดานีโภชนา                                   เลขทะเบียนที่    ยล 3949/2562

217.            ร้านกะเราะอาหารตามสั่ง                   เลขทะเบียนที่    ยล 3950/2562

218.            ร้านกะเมาะข้าวแกง ผัดไทย                       เลขทะเบียนที่    ยล 3951/2562

219.            ร้านกะเย๊าะ แบลี                            เลขทะเบียนที่    ยล 3952/2562

220.            ร้านแวนาม๊ะ หะยีมะสะแม                          เลขทะเบียนที่    ยล 3953/2562

221.            ร้านวานีตาเบเกอรี่                                   เลขทะเบียนที่    ยล 3954/2562

222.            ร้านแบมะ (ข้าวหมกไก่เคลื่อนที่)          เลขทะเบียนที่    ยล 3955/2562

223.            ร้านเสาดะห์โภชนา                                  เลขทะเบียนที่    ยล 3956/2562

224.            ร้านฟาตีเมาะ                                        เลขทะเบียนที่    ยล 3957/2562

225.            ร้านฮาซานะห์โกตา                                  เลขทะเบียนที่    ยล 3958/2562

226.            ร้านกะเมาะห์                                        เลขทะเบียนที่    ยล 3959/2562

227.            ร้านฮาฟิช                                            เลขทะเบียนที่    ยล 3960/2562

228.            ร้านบายฟาสฟูด                             เลขทะเบียนที่    ยล 3961/2562

229.            ร้านฮาซัน                                            เลขทะเบียนที่    ยล 3962/2562

230.            ร้าน FAMILY FOOD                               เลขทะเบียนที่    ยล 3963/2562

231.            ร้านสุวรรณี                                          เลขทะเบียนที่    ยล 3964/2562

232.            ร้านกะเมาะต้มยำ                                    เลขทะเบียนที่    ยล 3965/2562

233.            ร้านฟาซีร่า                                           เลขทะเบียนที่    ยล 3966/2562

234.            ร้านฟาอียะห์                                         เลขทะเบียนที่    ยล 3967/2562

235.            ร้านแบมะ เบตง                            เลขทะเบียนที่    ยล 3968/2562    

236.            ร้านครัวกะแวเยาะ                                   เลขทะเบียนที่    ยล 3969/2562    

237.            ร้าน WAPA KOTABARU                       เลขทะเบียนที่    ยล 3970/2562    

238.            ร้านจิจูโภชนา                                       เลขทะเบียนที่    ยล 3971/2562    

239.            ร้านซอฮาบัต                                         เลขทะเบียนที่    ยล 3972/2562

240.            ร้าน BABACAFE                                    เลขทะเบียนที่    ยล 3973/2562

241.            ร้านอาหารกะดะห์โภชนา                   เลขทะเบียนที่    ยล 3974/2562

242.            ร้านฮาฟิตฟาตอนี                                    เลขทะเบียนที่    ยล 3975/2562

243.            ร้านแบโอะโอชา                            เลขทะเบียนที่    ยล 3976/2562

244.            ร้านเปาะยุการค้า                            เลขทะเบียนที่    ยล 3977/2562

 

            ตั้งแต่ วันที่  21  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  20  ตุลาคม  2563


โครงการต่อเนื่องการรับรองร้านอาหารที่ผู้ประกอบการเป็นมุสลิม

เข้าสู่ระบบการรับรองฮาลาล เพื่อเพิ่มมูลค่าและค่านิยม

ผ่านเครื่องหมายฮาลาลแห่งประเทศไทย

 

จังหวัดนราธิวาส

 

1.               กะเร๊าะ                                              เลขทะเบียนที่    นธ 3161/2562

2.               ร้านกะลา                                            เลขทะเบียนที่    นธ 3162/2562

3.               ไฮลา                                                เลขทะเบียนที่    นธ 3163/2562

4.               ฮาเล็ม                                               เลขทะเบียนที่    นธ 3164/2562

5.               เต๊ะฮา                                                เลขทะเบียนที่    นธ 3165/2562

6.               วานิ                                                  เลขทะเบียนที่    นธ 3166/2562

7.               ฮัสนะห์                                              เลขทะเบียนที่    นธ 3167/2562

8.               กะรีนา                                               เลขทะเบียนที่    นธ 3168/2562

9.               คูซัยม๊ะ                                              เลขทะเบียนที่    นธ 3169/2562

10.                ร้านอายา                                             เลขทะเบียนที่    นธ 3170/2562

11.                กะนิง                                                เลขทะเบียนที่    นธ 3171/2562

12.                ยุดดิน                                                เลขทะเบียนที่    นธ 3172/2562

13.                กะนีช๊อป เจาะไอร้อง                                เลขทะเบียนที่    นธ 3173/2562

14.                กะฝน                                                เลขทะเบียนที่    นธ 3174/2562

15.                นุรยานี                                               เลขทะเบียนที่    นธ 3175/2562

16.                ไซนุง                                                เลขทะเบียนที่    นธ 3176/2562

17.                กะย๊ะดีเจ                                             เลขทะเบียนที่    นธ 3177/2562

18.                ร้านกะตัน                                            เลขทะเบียนที่    นธ 3178/2562

19.                โซรายา                                              เลขทะเบียนที่    นธ 3179/2562

20.                ก๋วยเตี๋ยวบ้าน ๆ                             เลขทะเบียนที่    นธ 3180/2562

21.                กะแยโภชนา                                         เลขทะเบียนที่    นธ 3181/2562

22.                โซเฟียโภชนา                                        เลขทะเบียนที่    นธ 3182/2562

23.                กะซา & กะฮา โภชนา                              เลขทะเบียนที่    นธ 3183/2562

24.                บังยา                                                 เลขทะเบียนที่    นธ 3184/2562

25.                ร้านกะเด๊าะบายพาส                                 เลขทะเบียนที่    นธ 3185/2562

26.                กะยะห์                                               เลขทะเบียนที่    นธ 3186/2562

27.                MOKSU                                       เลขทะเบียนที่    นธ 3187/2562

28.                พาเอซ ต้มยำ                                         เลขทะเบียนที่    นธ 3188/2562

29.                นิอัญญา โภชนา                                     เลขทะเบียนที่    นธ 3189/2562

30.                กะสา                                                เลขทะเบียนที่    นธ 3190/2562

31.                R & DA ICE CREAM                                   เลขทะเบียนที่    นธ 3191/2562

32.                กะนา                                                เลขทะเบียนที่    นธ 3192/2562

33.                กะยัง                                                 เลขทะเบียนที่    นธ 3193/2562

34.                กะนะ                                                เลขทะเบียนที่    นธ 3194/2562

35.                กะนี                                                 เลขทะเบียนที่    นธ 3195/2562

36.                ฮายาตี                                               เลขทะเบียนที่    นธ 3196/2562

37.                ฮัปเส๊าะ                                              เลขทะเบียนที่    นธ 3197/2562

38.                นินูไฮยาตี                                            เลขทะเบียนที่    นธ 3198/2562

39.                รีราศร (กะนะห์)                                     เลขทะเบียนที่    นธ 3199/2562

40.                เตี๋ยวในตำนาน 10 บาท                            เลขทะเบียนที่    นธ 3200/2562

41.                ฮาซานะห์                                           เลขทะเบียนที่    นธ 3201/2562

42.                กะฮะห์                                              เลขทะเบียนที่    นธ 3202/2562

43.                กะย๊ะ                                                เลขทะเบียนที่    นธ 3203/2562

44.                กะมา                                                เลขทะเบียนที่    นธ 3204/2562

45.                กะต้า                                                เลขทะเบียนที่    นธ 3205/2562

46.                ข้าวราดแกง เมาะเยาะฮ์ (ตาบา)                    เลขทะเบียนที่    นธ 3206/2562

47.                เจ๊ะซารีนีอาหารตามสั่ง                              เลขทะเบียนที่    นธ 3207/2562

48.                ข้าวแกงก๊ะย๊ะ (ปูลาหิยง)                            เลขทะเบียนที่    นธ 3208/2562

49.                ร้านก๊วยจั๊บ สนามกีฬาเทศบาลตากใบ               เลขทะเบียนที่    นธ 3209/2562

50.                กะย๊ะ ก๋วยเตี๋ยว                                      เลขทะเบียนที่    นธ 3210/2562

51.                สารีนา                                               เลขทะเบียนที่    นธ 3211/2562

52.                ข้าวราดแกงกะดะห์แกงใตปลา (หน้าโรงพยาบาลตากใบ)    เลขทะเบียนที่    นธ 3212/2562

53.                ฟิรดาวส์ ต้มยำ                                       เลขทะเบียนที่    นธ 3213/2562

54.                ข้าวราดแกงกะเราะห์ ไก่บ้าน (ตาบาบาเร๊ะ)        เลขทะเบียนที่    นธ 3214/2562

55.                ร้านกะเม๊าะ อีหม่ามยูโซ๊ะ                           เลขทะเบียนที่    นธ 3215/2562

56.                มารียะ                                               เลขทะเบียนที่    นธ 3216/2562

57.                ชามังต้นเงาะริมทาง                                 เลขทะเบียนที่    นธ 3217/2562

58.                ดิง โภชนา                                           เลขทะเบียนที่    นธ 3218/2562

59.                ข้าวยำริมทาง                                        เลขทะเบียนที่    นธ 3219/2562

60.                แบดี กะนา                                           เลขทะเบียนที่    นธ 3220/2562

61.                ฮัสซัน                                               เลขทะเบียนที่    นธ 3221/2562

62.                รุสนินดา                                             เลขทะเบียนที่    นธ 3222/2562

63.                คอลีมา                                               เลขทะเบียนที่    นธ 3223/2562

64.                อารีนา                                               เลขทะเบียนที่    นธ 3224/2562

65.                ซัยนะ                                                เลขทะเบียนที่    นธ 3225/2562

66.                ลาตีปะห์                                             เลขทะเบียนที่    นธ 3226/2562

67.                กะด๊ะ                                                เลขทะเบียนที่    นธ 3227/2562

68.                กะด๊ะ                                                เลขทะเบียนที่    นธ 3228/2562

69.                กะล๊ะ                                                เลขทะเบียนที่    นธ 3229/2562

70.                มีเนาะ                                               เลขทะเบียนที่    นธ 3230/2562

71.                รานี                                                  เลขทะเบียนที่    นธ 3231/2562

72.                กะย๊ะ                                                เลขทะเบียนที่    นธ 3232/2562

73.                ฮาสือหน๊ะ                                           เลขทะเบียนที่    นธ 3233/2562

74.                กะนี                                                 เลขทะเบียนที่    นธ 3234/2562

75.                ซมะ                                                 เลขทะเบียนที่    นธ 3235/2562

76.                น้องแฝด ก๋วยเตี๋ยว                                   เลขทะเบียนที่    นธ 3236/2562

77.                แยนะ                                                เลขทะเบียนที่    นธ 3237/2562

78.                ฮูเซ็น                                                เลขทะเบียนที่    นธ 3238/2562

79.                นูรูดีน                                                เลขทะเบียนที่    นธ 3239/2562

80.                นุรรอยยัว                                            เลขทะเบียนที่    นธ 3240/2562

81.                สี่พี่น้อง ชวนชิม                                     เลขทะเบียนที่    นธ 3241/2562

82.                MD ชาสด                                         เลขทะเบียนที่    นธ 3242/2562

83.                ฟัตตู                                                 เลขทะเบียนที่    นธ 3243/2562

84.                รอฮานิง                                              เลขทะเบียนที่    นธ 3244/2562

85.                อาไอเซาะห์                                         เลขทะเบียนที่    นธ 3245/2562

86.                อัลดุลเล๊าะ                                           เลขทะเบียนที่    นธ 3246/2562

87.                หับเสี้ย                                               เลขทะเบียนที่    นธ 3247/2562

88.                ข้าวซอย เล่นเส้น                           เลขทะเบียนที่    นธ 3248/2562

89.                นิอาปีน๊ะ                                             เลขทะเบียนที่    นธ 3249/2562

90.                ครัวซูรียา                                            เลขทะเบียนที่    นธ 3250/2562

91.                ซุปจูวี สมุนไพร                                     เลขทะเบียนที่    นธ 3251/2562

92.                โต๊ะเขียวบายพาส                                    เลขทะเบียนที่    นธ 3252/2562

93.                ซุปยะลาเจ้าเก่าคาวันมสุลิม                         เลขทะเบียนที่    นธ 3253/2562

94.                มุสลิมสเต็ก                                          เลขทะเบียนที่    นธ 3254/2562

95.                นูรีซัม                                                เลขทะเบียนที่    นธ 3255/2562

96.                อายัมบัง                                    เลขทะเบียนที่    นธ 3256/2562

97.                D’ lish                                                    เลขทะเบียนที่    นธ 3257/2562

98.                บังลี                                                  เลขทะเบียนที่    นธ 3258/2562

99.                วังทะเลเผา                                          เลขทะเบียนที่    นธ 3260/2562

100.            อัลฮัมโภชนา                                        เลขทะเบียนที่    นธ 3261/2562

101.            นิซงก๋วยเตี๋ยว                                        เลขทะเบียนที่    นธ 3262/2562

102.            ครัวดาเต็ง                                            เลขทะเบียนที่    นธ 3263/2562

103.            นานา                                                เลขทะเบียนที่    นธ 3264/2562

104.            กะสุรียานี                                            เลขทะเบียนที่    นธ 3265/2562

105.            มุสลิมนคร                                           เลขทะเบียนที่    นธ 3266/2562

106.            มาม่ายะห์                                            เลขทะเบียนที่    นธ 3267/2562

107.            รุสนา อาเก๊าะ                                        เลขทะเบียนที่    นธ 3268/2562

108.            อาบะเฮง                                             เลขทะเบียนที่    นธ 3269/2562

109.            เปาะเต๊ะ                                             เลขทะเบียนที่    นธ 3270/2562

110.            กะยะห์                                      เลขทะเบียนที่    นธ 3271/2562

111.            EBURG                                        เลขทะเบียนที่    นธ 3272/2562

112.            กะฮามีนะ                                           เลขทะเบียนที่    นธ 3273/2562

113.            กะเสาวณีย์                                          เลขทะเบียนที่    นธ 3274/2562

114.            ครัวคาวบอย                                         เลขทะเบียนที่    นธ 3275/2562

115.            แบรี                                                  เลขทะเบียนที่    นธ 3276/2562

116.            Muslim Berger                            เลขทะเบียนที่    นธ 3277/2562

117.            ข้าวยำ 4 แยก                                       เลขทะเบียนที่    นธ 3278/2562

118.            ชีรีน                                                  เลขทะเบียนที่    นธ 3279/2562

119.            แบนุโภชนา                                          เลขทะเบียนที่    นธ 3280/2562

120.            กะลา                                                เลขทะเบียนที่    นธ 3281/2562

121.            กะลาข้าวซุป                                         เลขทะเบียนที่    นธ 3282/2562

122.            คาวันมุสลิม                                         เลขทะเบียนที่    นธ 3283/2562

123.            กะยะ ยาแก                                          เลขทะเบียนที่    นธ 3284/2562

124.            ข้าวยำยาโงะ                                         เลขทะเบียนที่    นธ 3285/2562

125.            จีรพันธ์                                     เลขทะเบียนที่    นธ 3286/2562

126.            Sister  พี่น้องกัน                                เลขทะเบียนที่    นธ 3287/2562

127.            อัยรีนราชาฟู้ดส์                             เลขทะเบียนที่    นธ 3288/2562

128.            ไก่ย่างจีรพันธ์                                        เลขทะเบียนที่    นธ 3289/2562

129.            ข้าวมันไก่มุสลิม                            เลขทะเบียนที่    นธ 3290/2562

130.            มุสลิมนครพนม                             เลขทะเบียนที่    นธ 3291/2562

131.            ซัลวานีโภชนา                                       เลขทะเบียนที่    นธ 3292/2562

132.            มีอัยนีฟานต์                                          เลขทะเบียนที่    นธ 3293/2562

133.            จิดะห์                                                เลขทะเบียนที่    นธ 3294/2562

134.            เมาะแต๊ะโภชนา                            เลขทะเบียนที่    นธ 3295/2562

135.            กะนิง                                                เลขทะเบียนที่    นธ 3296/2562

136.            ข้าวยำ แบเลาะ                             เลขทะเบียนที่    นธ 3297/2562

137.            ซู  Joh                                            เลขทะเบียนที่    นธ 3298/2562

138.            นั่งบาย                                      เลขทะเบียนที่    นธ 3299/2562

139.            ฟาซีฮะห์                                             เลขทะเบียนที่    นธ 3300/2562

140.            ดรุณี                                                 เลขทะเบียนที่    นธ 3301/2562

 

ตั้งแต่ วันที่  21  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  20  ตุลาคม  2563

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ โปรดยอมรับนโยบายคุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้บริการที่ดีที่สุดของท่าน ท่านสามารถศึกษาวิธีการตั้งค่าการควบคุมคุกกี้ของท่านผ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่

นโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่ ยอมรับ