มัสยิดอิสลามมุรเราะห์มาน


ม.2 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110   084-3170115


แผนที่ Google Maps 


 


ประวัติความเป็นมามัสยิด

               เดิมเป็นมัสยิดเรือนไม้ใต้ถุนยกสูง มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 150 ปี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเพชรบุรี ฝั่งตะวันออก ต่อมาเมื่อประมาณ ปี 2480 ตลิ่งได้พังลง จึงย้ายมาอยู่ที่ปัจจุบันนี้ ในสมัยของฮัจยีหร่น (ฮารูน) นาคสุข เป็นอิหม่าม โดยฮัจยีเราะห์ สุขอนุเคราะห์ ซึ่งเป็นอิหม่ามคนต่อมาได้วากัฟที่ดินจำนวน 1 ไร่ 60 ตารางวา เป็นที่ก่อสร้างมัสยิดหลังใหม่สร้างเสร็จในสมัยโต๊ะกีเฮม และอรุณเป็นอิหม่ามสร้างโดยช่างจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชื่อว่าโต๊ะกีมุด  ได้มีการซ่อมแซมปรับปรุงเป็นระยะๆ  ได้มีการปรับปรุงใหญ่ในสมัยที่ฮัจยีหวัง นาคสุข เป็นอิหม่าม โดยทำการรื้อหอบังไม้ สร้างเป็นหอบังคอนกรีตต่อเติมมัสยิดให้ยาวออกมาเพื่อให้พอกับสัปปุรุษที่มีจำนวนเพิ่ม  ปัจจุบันอิหม่ามชื่อฮัจยีซาบีดี้ นาคสุข(เป็นอิหม่ามครั้งที่2) ซึ่งเป็นอิหม่ามต่อจากฮัจยีเตาเฟก นาคสุข โดยได้รับการแต่งตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 มีฮัจยีตอเล็บ นาคอนุเคราะห์ เป็นคอเต็บ และนายซบ จำปาป้อง เป็นบิหลั่น


           ที่มา  http://www.icopbi.or.th/

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ โปรดยอมรับนโยบายคุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้บริการที่ดีที่สุดของท่าน ท่านสามารถศึกษาวิธีการตั้งค่าการควบคุมคุกกี้ของท่านผ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่

นโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่ ยอมรับ