• จุฬาราชมนตรี / ประธาน กอท.

พระจุฬาราชมนตรี
(สอน อหะหมัดจุฬา)

เป็นจุฬาราชมนตรีคนที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และเป็นคนที่13แห่งราชอาณาจักรไทย พระจุฬาราชมนตรี (สอน อหะหมัดจุฬา) เป็นบุตรของพระยาจุฬาราชมนตรี (สัน) กับคุณหญิงถนอม ได้ถวายตัวเป็นหมาดเล็กในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่6  ได้รับราชกาลและโปรดเกล้าให้เป็น หลวงราชเศรษฐีรับราชการในกระทรวงมหาดไทยในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่7 ได้เลื่อนเป็น พระจุฬาราชมนตรี สอน อะหมัดจุฬา

พระจุฬา (สอน อหะหมัดจุฬา) นับเป็นจุฬาราชมนตรีคนสุดท้ายในสายสกุลท่านเฉกอหะหมัด (เจ้าพระยาบวรราชนายก จางวางกรมมหาดไทย ในแผ่นดินพระเจ้าปราสาททอง) บุคคลในสายสกุลนี้ดำรงตำแหน่งพระยาราชมนตรีสืบเนื่องกันมาถึง 13 ท่านโดยไม่ขาดสาย นับแต่รัชสมัยพระเจ้าทรงธรรมแห่งกรุงศรีอยุธยา (ท่านเฉกอะหมัดได้รับโปรดเกล้าฯเป็นพระยาเฉกอะหมัดรัตนราชเศรษฐี เจ้ากรมท่าขวาที่จุฬาราชมนตรีในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรม) จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว นับเป็นเวลาถึง 337 ปี (นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2145 อันเป็นปีที่ท่านเฉกอะหมัดกับท่านมหะหมัดสอิด ได้เข้ามายังกรุงศรีอยุธยา จนถึงปีที่ท่านพระจุฬาราชมนตรี (สอน อะหมัดจุฬา) ได้ออกจากบรรดาศักดิ์ ในปี พ.ศ. 2482)

พระจุฬาราชมนตรี (สอน อะหมัดจุฬา) ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ พ.ศ. 2479หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย ประมาณ 4 ปี ศพของท่านถูกฝัง ณ สุสานมัสยิดต้นสน (กุฎีใหญ่

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ โปรดยอมรับนโยบายคุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้บริการที่ดีที่สุดของท่าน ท่านสามารถศึกษาวิธีการตั้งค่าการควบคุมคุกกี้ของท่านผ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่

นโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่ ยอมรับ