• จุฬาราชมนตรี / ประธาน กอท.

พระยาจุฬาราชมนตรี
(สิน - กุลาฮูเซ็น)

พระยาจุฬาราชมนตรี (สิน) มีชื่ออิสลามว่า "มิรชากุลามฮูเซ็น" เป็นบุตรของพระยาจุฬาราชมนตรี (นาม) และคุณหญิงกลิ่น

 

ท่านเกิดในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พออายุได้ 18 ปี ก็ได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็ก มีบรรดาศักดิ์เป็นนายฉลองไนยนารถ มหาดเล็กเวรศักดิ์ ต่อมาในรัชสมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นหลวงราชเศรษฐี และในระยะหลังท่านได้ศึกษาวิชากฎหมายเพิ่มเติมด้วย จึงมีโอกาสได้รับราชการในกระทรวงยุติธรรมและได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น "พระราชเศรษฐี" เมื่อท่านมีอายุเพียง 30 ปีเท่านั้น

 

ต่อมาเมื่อได้มีการปรับปรุงระเบียบการบริหารแผ่นดินเป็น กระทรวง ทบวง กรม ตามแบบอย่างอารยประเทศ (รัชกาลที่5) และมีการตั้งศาลยุติธรรม พระราชเศรษฐี (สิน)

 

ก็ได้เลื่อนเป็นพระยาจุฬาราชมนตรี และได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาศาลคดีต่างๆในกระทรวงยุติธรรม และท่านได้ว่าที่จุฬาราชมนตรี เมื่อบิดา(พระยาจุฬาราชมนตรีนาม) ได้ถึงแก่อสัญกรรมในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

พระยาจุฬาราชมนตรี (สิน) ถึงแก่อนิจกรรม วันที่ 10 มิถุนายน ร.ศ.129 (2453)ในวันที่ 11 มิถุนายน ได้นำศพไปฝังที่กุฎีข้างวัดหงสาราม รวมอายุได้ 65 ปี (ณ มัสยิดต้นสน (กุฎีใหญ่) ปากคลองบางหลวง)

ท่านจุฬาราชมนตรี (สิน) นับเป็นจุฬาราชมนตรีลำดับที่6 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นลำดับที่10 แห่งราชอาณาจักรไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ โปรดยอมรับนโยบายคุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้บริการที่ดีที่สุดของท่าน ท่านสามารถศึกษาวิธีการตั้งค่าการควบคุมคุกกี้ของท่านผ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่

นโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่ ยอมรับ