• จุฬาราชมนตรี / ประธาน กอท.

พระยาจุฬาราชมนตรี
(นาม - มุฮัมมัดตะกี)

พระยาจุฬาราชมนตรี (นาม) เป็นจุฬาราชมนตรี คนที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นคนที่ 8 แห่งราชอาณาจักรไทย มีชื่ออิสลามว่ามิรซามุฮัมมัดตะกีเป็นบุตรของพระยาจุฬาราชมนตรี (เถื่อน) กับท่านคุณหญิงนก

ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จเพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระราชเศรษฐี และต่อมาอีก 2 ปีก็ได้เลื่อนเป็นพระยาจุฬาราชมนตรี แต่ยังมิได้ว่าที่จุฬาราชมนตรีเพราะบิดายังมีชีวิตอยู่และยังดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีอยู่ด้วย ต่อมาบิดาถึงแก่อนิจกรรมแล้ว จึงได้เลื่อนเป็นพระยาจุฬาราชมนตรี คนที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โปรดเกล้าฯ ให้ว่าการคลังวิเศษในส่วนราชการต่างประเทศในกรมท่าหลวง

ท่านจุฬาราชมนตรี (นาม) ถึงแก่อนิจกรรมเมื่ออายุได้ 74 ปีในราวกลางรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศพของท่านฝังอยู่ที่มัสยิดต้นสน (กุฎีใหญ่) ปากคลองบางกอกใหญ่

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ โปรดยอมรับนโยบายคุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้บริการที่ดีที่สุดของท่าน ท่านสามารถศึกษาวิธีการตั้งค่าการควบคุมคุกกี้ของท่านผ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่

นโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่ ยอมรับ