• จุฬาราชมนตรี / ประธาน กอท.

พระยาจุฬาราชมนตรี
(น้อย - มุฮัมมัดบาเกร)

พระยาจุฬาราชมนตรี (น้อย) ชื่ออิสลามว่ามูสำหมัดบาเกรเป็นบุตรพระยาจุฬาราชมนตรี (อากาหยี) กับ คุณหญิงสะ รับราชการในกรมท่าขวา ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โดยได้รับการโปรดเกล้าฯพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงศรีนวรัตน์

ครั้นต่อมาเมื่อพระยาจุฬาราชมนตรี (นาม) ถึงอสัญกรรมแล้วโปรดเกล้าฯพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาจุฬาราชมนตรี เจ้ากรมท่าขวา นับเป็นจุฬาราชมนตรีลำดับที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นลำดับที่ 9 แห่งราชอาณาจักรไทย 

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ โปรดยอมรับนโยบายคุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้บริการที่ดีที่สุดของท่าน ท่านสามารถศึกษาวิธีการตั้งค่าการควบคุมคุกกี้ของท่านผ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่

นโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่ ยอมรับ