• จุฬาราชมนตรี / ประธาน กอท.

พระยาจุฬาราชมนตรี
(อากาหยี่)

พระยาจุฬาราชมนตรี (อากาหยี่) เป็นบุตรของพระยาจุฬาราชมนตรี (เชน) และเป็นน้องชายของพระยาจุฬาราชมนตรี (ก้อนแก้ว) ท่านอากาหยี่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้พระยาจุฬาราชมนตรีคนที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ต่อจากพระยาจุฬาราชมนตรี (ก้อนแก้ว) ผู้เป็นพี่ชาย

พระยาจุฬาราชมนตรี (อากาหยี) ถึงแก่อสัญกรรมในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีบุตรธิดารวมทั้งหมด 15 คน ท่านอากาหยี่ นับเป็นจุฬาราชมนตรีอันดับที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นอันดับ 6 แห่งราชอาณาจักรไทย

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ โปรดยอมรับนโยบายคุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้บริการที่ดีที่สุดของท่าน ท่านสามารถศึกษาวิธีการตั้งค่าการควบคุมคุกกี้ของท่านผ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่

นโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่ ยอมรับ