• จุฬาราชมนตรี / ประธาน กอท.

พระยาจุฬาราชมนตรี
(ก้อนแก้ว -มุฮัมมัดมะอ์ซูม)

พระยาจุฬาราชมนตรี (ก้อนแก้ว) มีชื่อทางศาสนาอิสลามว่ามิระชาโมฮัมหมัดมะอ์ซูมเป็นบุตรของพระยาวิชิตณรงค์ (เชน) จุฬาราชมนตรีกับคุณหญิงทองก้อน ท่านรับราชการมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อัมรินทร์ โดยถวายตัวเป็นมหาเล็ก และเมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งสุดท้าย พ.ศ. 2310 ท่านได้หลบหนีข้าศึกมาได้และถวายตัวรับราชการในสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นหลวงศรีนวรัตน์            


            ครั้นต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นพระยาจุฬาราชมนตรีเป็นคนที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และนับเป็นจุฬาราชมนตรีลำดับที่ 5 แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานที่ดินสร้างกุฎีเจ้าเซ็นขึ้นที่ข้างพระราชวังเดิม เรียกว่ากุฎีหลวงในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

พระยาจุฬาราชมนตรี (ก้อนแก้ว) ท่านถึงแก่อสัญกรรมเมื่ออายุ 82 ปีโดยศพของท่านฝังไว้ ณ มัสยิดต้นสน (กุฎีใหญ่) ปากคลองบางกอกใหญ่ หลังพระราชวังเดิมนับได้ว่าท่านเป็นจุฬาราชมนตรีคนที่ 5 แห่งราชอาณาจักรไทย 

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ โปรดยอมรับนโยบายคุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้บริการที่ดีที่สุดของท่าน ท่านสามารถศึกษาวิธีการตั้งค่าการควบคุมคุกกี้ของท่านผ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่

นโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่ ยอมรับ