• จุฬาราชมนตรี / ประธาน กอท.

เจ้าพระยาบวรราชนายก
(เฉกอะหะหมัด)

        เจ้าพระยาวรราชนายก (เฉกหะหมัด) ปฐมจุฬาราชมนตรีท่านเฉกอะหมัด เกิดเมื่อ พ.ศ. 2086 ณ เมืองกุม ประเทศอิหร่าน นับถือศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์ เมื่อ พ.ศ. 2143 เมื่อพระบาทสมเด็จพระนารายณ์มหาราช รัชกาลที่ 20 แห่งกรุงเทพวารวดีศรีอยุธยา เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นปีที่ 11 ท่านเฉกอหะหมัดกับน้องชายชื่อเฉกหะหมัดสะอี๊ด ได้เดินทางเข้ามาทำการค้าขายที่ตำบลท่ากายีใกล้กรุงศรีอยุธยา การค้าขายได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับ จนสองพี่น้องคู่นี้ได้ชื่อว่าเป็นเศรษฐีใหญ่ในกรุงศรีอยุธยาทีเดียว

        ปลายแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ท่านเฉกอะหมัดได้ช่วยปรับปรุงราชการกรมท่า จนได้ผลดีจึงโปรดเกล้าฯให้เป็นพระยาเฉกอะหมัดรัตนราชเศรษฐีเจ้ากรมท่าขวาและจุฬาราชมนตรี นับได้ว่าท่านเป็นปฐมจุฬาราชมนตรีและเป็นผู้นำพาศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์มาสู่ประเทศไทย ต่อมาท่านเฉกอะหมัดพร้อมด้วยมิตรสหาย ร่วมใจกันปราบปรามชาวต่างชาติกลุ่มหนึ่งที่ก่อการจลาจล และจะยึดพระบรมมหาราชวังจึงโปรดเกล้าฯให้เป็น เจ้าพระยาเฉกอะหมัด รัตนาธิบดีสมุหนายกอัครมหาเสนาบดีฝ่ายเหนือ 

        ในปลายแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าปราสาททองโปรดเกล้าฯ ให้ท่านเฉกอะหมัด ซึ่งมีอายุ 87 ปี เป็น เจ้าพระยาบวรราชนายก จางวางกรมมหาดไทย ท่านได้ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อ พ.ศ. 2174 รวมอายุ 88 ปี ท่านเฉกอะหมัดนี้ท่านเป็นต้นสกุลของไทยมุสลิมหลายนามสกุลและสกุลบุนนาค เป็นต้นสกุลของเจ้าพระยาหลายท่านในระยะเวลาต่อมา

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ โปรดยอมรับนโยบายคุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้บริการที่ดีที่สุดของท่าน ท่านสามารถศึกษาวิธีการตั้งค่าการควบคุมคุกกี้ของท่านผ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่

นโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่ ยอมรับ