กำหนดการของอัลเลาะฮ์

อาจารย์ อิบรอเฮม และซัน


ศรัทธาชนที่เคารพรักทั้งหลาย ก่อนอื่นกระผมใคร่ขอตักเตือนท่านทั้งหลายและตัวของกระผมเอง จงตั้งมั่นเกรงกลัวต่อ อัลเลาะห์  อย่างแท้จริงโดยการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้ห่างไกลสิ่งที่พระองค์ทรงห้าม


ท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลาย ณ สภาพของสังคมโลกดุนยานี้ มนุษย์เราย่อมหนีไม่พ้นเรื่องของปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันที่เรียกว่าเป็นสังคมที่เจริญแล้วมนุษย์ก็หนีไม่พ้นปัญหาไม่ว่าระดับเล็ก ใหญ่ ระดับครอบครัว ประเทศหรือโลกก็ตามมันเกี่ยวข้องโยงใยกันไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น น้ำมันแพง เศรษฐกิจของประเทศ ยาเสพติด เยาวชน ครอบครัว การตกงาน และอื่น ๆ อีกล้วนเป็นปัญหาที่มีให้มนุษย์ได้แก้ไข


เราในฐานะมุสลิมผู้ศรัทธามีความเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามกฎกำหนดของ อัลเลาะห์ ตั้งแต่เดิม มนุษย์เป็นเพียงผู้อุสฮอ หรือเพียรพยายามดำเนินการ ไปตามรูปนอก รูปกฎ อาดัต ภายนอกเท่านั้น ส่วนผลสำเร็จ ขึ้นอยู่กับพระองค์ อัลเลาะห์พระองค์เดียวเท่านั้นที่จะเป็นอย่างไรตามประสงค์ของพระองค์ เพียงแต่ขอให้เราสร้างจิตสำนึกการศรัทธาให้เข็มแข็งอยู่ในกรอบบทบัญญัติของพระองค์ ปฏิบัติภาระหน้าที่ที่พระองค์ทรงใช้ ห่างไกลสิ่งต้องห้าม

แม้จะตกงานค่าครองชีพจะสูงขึ้น ต้องดิ้นรนขวนขวาย ก็อย่าได้ไปเกี่ยวข้องกับยานรก อย่าได้ทิ้งละหมาด ฟัรดู ขณะทำมาหากินก็อย่าได้คดโกงกินสินบนหรือหาผลประโยชน์ที่ไม่ชอบธรรม จงอดทนสร้างความดี งดเว้นความชั่ว อดทนต่อภัยพิบัติ เจ็บป่วยทุพลภาพนานาประการ คนที่มีความ ซอบัร อดทนในเรื่องดังกล่าวเขาจะได้รับผลานิสงค์อันมหาศาล จากพระผู้เป็นเจ้าในวันอาคีเราะห์ อย่างแน่นอน ดังพระดำรัสของ อัลเลาะห์  ในซูเราะห์ อัซซุมัร อายะห์ที่ 10

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

“แท้จริงบรรดาผู้ที่อดทนเท่านั้นพวกเขาจะได้รับการตอบแทนอย่างสมบูรณ์มากมายไม่อาจที่จะคิดคำนวณได้”


ท่านพี่น้องที่เคารพ จากโองการข้างต้นนี้เป็นข่าวดีจาก อัลเลาะห์  สำหรับผู้อดทนอยู่ในวิถีทางของ อัลเลาะห์ แม้ว่าจะลำบากในโลกนี้แต่ไม่ลำบากในโลกหน้า

ส่วนผู้ที่ไม่ยืนหยัดอยู่ในหนทางของ อัลเลาะห์ หากินก็ทิ้งละหมาด ละเมิดบัญญัติห้ามของพระองค์ เขาก็จะเป็นคนจนลำบากทั้งโลกนี้และโลกหน้า

ส่วนผู้ที่ได้โชคลาภ ริสกี มากมายในโลกนี้แต่เขามิได้อยู่ในหนทางของ อัลเลาะห์ เขาก็ได้ความสุขความสบายในโลกดุนยาอันสั้นนี้เท่านั้นแต่ไปลำบากในโลกหน้าอันยาวนาน

ส่วนคนที่ร่ำรวยในโลกนี้และปฏิบัติตนอยู่ในหนทางของ อัลเลาะห์ ออก ซะกาต ช่วยเหลือคนยากจน ลูกกำพร้า ทำสาธารณกุศลและความดีอื่น ๆ แสดงความ ซุโกร ใน เนี๊ยะมัติ ของ อัลเลาะห์ ที่ประทานแก่เขา เขาก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ร่ำรวยทั้งโลกนี้และโลกหน้า


ท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลาย อัลเลาะห์ จะทรงกำหนดให้ประสพกับเราอย่างไรก็ตามในโลกดุนยานี้ ก็ขอให้เราได้รับรู้และเข้าใจศรัทธามั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผลดีแก่เราทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราปรารถนาหรือไม่ก็ตาม เพราะมันเป็นต้นเหตุแห่งการประทานผลบุญ ความดีงามให้แก่เราทั้งสิ้น ขอให้เราทำจิตให้สงบมั่นคงไม่หวั่นไหวกับการทดสอบของพระองค์

เพราะฉะนั้นผู้ที่ศรัทธาและไม่ศรัทธาย่อมแตกต่างกันภายใต้จิตสำนึกตลอดการดำเนินชีวิตในโลกนี้ เป็นเรื่องที่น่าฉงนที่มวลผู้ศรัทธานั้นเขาจะได้รับผลานิสงค์ความดีงามตลอดการดำเนินชีวิต ไม่ว่าเขาจะได้รับบทบาทใดที่แสดงในโลกนี้ ดังที่ท่านนบี  ได้กล่าวถึงความโชคดีของผู้ศรัทธาว่า

عَجَبًا لِأَمْرِ اْلمــُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلُّهُ لَهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا أَصَابَتْهُ سَرَّآءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّآءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ


ท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลาย จากพระดำรัสของท่านนบี  สอนให้เรามีความ ซุโกร ขอบคุณปฏิบัติดีเมื่อได้ความโปรดปรานจาก อัลเลาะห์ และอดทนเมื่อได้รับการทดสอบเพราะนั้นคือความดี ที่จะเป็นเสบียงที่ดีติดตัวเราไปทั้งสิ้นในวันอาคีเราะห์ แต่ความอดทนนั้นต้องอยู่ร่วมกับการแก้ไขมิใช่อดทนแบบไม่คิดที่จะขวนขวาย ซังกะตาย เพราะถือเป็นหน้าที่ของเราต้องปฏิบัติไปตามกฎระเบียบโลกที่ อัลเลาะห์ วางไว้ พร้อมทั้งบัญญัติใช้ของพระองค์ ส่วนผลออกมาอย่างไรนั้นเป็นเรื่องของอัลเลาะห์  ได้น้อยก็ อัลฮำดุลิ้ลลาห์ อดทนปฎิบัติดีต่อไป ได้มากก็ อัลฮำดุลิ้ลลาห์ ขอบคุณพระองค์พร้อมปฏิบัติดีเช่นกัน

พยายาม ตักวา ยำเกรงต่อพระองค์ให้มาก พร้อมมอบกิจการทั้งปวงต่อพระองค์ พระองค์จะทรงเป็นทางออกให้ ปรับค่าใช้จ่ายไปตามสภาพความเหมาะสมกับรายรับรายจ่ายแต่ละคน เท่านี้ก็ถือว่าเป็นบ่าวที่ดีของ อัลเลาะห์ ที่จะได้รับการตอบแทนที่ดีจากพระองค์


จงมองวิถีชีวิตของบุคคลที่แย่กว่าเรา อย่าไปมองผู้ที่มั่งมีศรีสุขมากกว่าเรา นึกถึงผลตอบแทนที่พระองค์จะให้แก่เราในอาคีเราะห์เราก็จะสบายใจ ไม่ท้อแท้ใจ ทุกข์บนโลกนี้ไม่ยั่งยืนหรอก เช่นเดียวความสุขก็ไม่ยั่งยืนมันจะสลายในไม่ช้า ทุกข์และสุขโลกหน้าต่างหากเป็นอมตะยั่งยืนไม่มีสลาย ดุนยาเป็นทางผ่านเพื่อสะสมความดีงามสู่คุณภาพชีวิตที่ดีงามแห่งปรภพโดยแท้จริง

 
คุตบะห์วันศุกร์ ณ มัสยิดท่าอิฐ

Source : www.islammore.com

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ โปรดยอมรับนโยบายคุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้บริการที่ดีที่สุดของท่าน ท่านสามารถศึกษาวิธีการตั้งค่าการควบคุมคุกกี้ของท่านผ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่

นโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่ ยอมรับ