วิธีการ ก้าวสู่หนทางแห่งอิสลาม

ศาสนาอิสลามมีผู้นับถือมากกว่าหมื่นล้านคนและยังคงเติบโตขึ้นเรื่อยๆตามกาลเวลา นับว่าเป็นศาสนาที่โตเร็วที่สุดในโลก [1] สิ่งที่ทำให้อิสลามพิเศษ แตกต่างจากศาสนาอื่นคือ การเปลี่ยนมารับอิสลามนั้นทำได้อย่างง่ายๆด้วยการปฏิญาณตนรับอิสลามด้วยวาจา อย่างไรก็ตามการปฏิญาณตนไม่ใช่สิ่งที่ปฏิบัติได้โดยทันทีโดยปราศจากความเข้าใจและการอุทิศตนตามหลักศาสนา ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด


การรับอิสลามคือการขจัดบาปเก่าที่ติดตัวมา มุสลิมใหม่เป็นผู้บริสุทธิ์เช่นเดียวกับเด็กแรกคลอด มุสลิมควรพยายามสุดความสามารถในการรักษาตนให้บริสุทธิ์ตลอดเวลาด้วยการทำความดีตามที่อัลลอฮฺสั่งใช้ (อิบาดะฮฺ)


โปรดจำไว้ว่าอิสลามไม่ได้สนับสนุนการเข่นฆ่า การฆ่าคนในศาสนาหลักของโลกส่วนใหญ่เป็นบาปหนัก ความประพฤติสุดโต่งเหล่านี้ไม่แนะนำให้กระทำ


อิสลามมีกฎระเบียบเรื่องการแต่งกายที่เน้นความสุภาพเรียบร้อย ถ่อมตน ที่มุสลิมทุกคนควรปฏิบัติตาม


1.สำรวจตนให้แน่ใจว่ารู้จริงๆว่าการเป็นมุสลิมคืออะไร. ข้อปฏิบัติแรกสุดของการเป็นมุสลิมคือเชื่อว่าอัลลอฮฺเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียว พระองค์เป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียว เป็นผู้สร้างและทรงอำนาจสูงสุด อัลลอฮฺเป็นผู้เดียวที่สมควรแก่การกราบไหว้บูชา สมควรอุทิศตนกระทำสิ่งดีเพื่อพระองค์ โดยไม่มีสิ่งใดมาเทียบเคียงได้ ศาสนทูตของอัลลอฮฺ ท่านนบีมุฮัมมัด (ซ็อลฯ) เป็นศาสนทูตคนสุดท้ายที่ลงมาบนโลกนี้ จะไม่มีศาสนทูตท่านอื่นถูกส่งมาเพื่อมนุษยชาติอีก อิสลามเป็นศาสนาที่ดำเนินตามกฎแห่งธรรมชาติและใกล้ชิดวิถีของผู้สร้างมากที่สุด ดังนั้นผู้ที่น้อมรับอิสลามก็กำลังกลับสู่วิถีทางแรกสุดแห่งธรรมชาติ

  • อิสลามถือว่าผู้ใดที่เชื่อดังกล่าวข้างต้น มีสถานะเป็นมุสลิม ไม่ว่าจะอาศัยอยู่มุมใดของโลก เช่น อิสลามนับพระเยซูเป็นมุสลิมถึงแม้ว่าพระองค์มีชีวิตอยู่หลายร้อยปีก่อนศาสนาอิสลามจะกำเนิดขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์
  • อัลลอฮฺ คือพระนามของพระเจ้าในศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันกับพระเจ้าของชาวคริสต์และชาวยิว (พระเจ้าของอับราฮัม) ดังนั้นมุสลิมจึงเคารพศาสนทูตของศาสนาคริสต์และยูดาย (รวมไปถึง พระเยซู, โมเสส, เอลียาห์ และอื่นๆ) อีกทั้งยังนับว่า พระคัมภีร์ไบเบิ้ลและโตราห์ ได้รับการดลใจจากพระเจ้าเช่นกัน

2.อ่านพระคัมภีร์. อัลกุรอานเป็นแหล่งรวมคำสอนหลักของอิสลาม เชื่อกันว่า พระคัมภีร์อัลกุรอานเป็นพระวจนะของพระเจ้าที่ไม่เคยถูกบิดเบือน อีกทั้งยังสนับสนุนพระคัมภีร์ของชาวคริสต์และชาวยิวที่มีมาก่อนให้สมบูรณ์ [2] หนังสือทางศาสนาที่สำคัญในอิสลามอีกเล่มคือ ฮะดีษ ซึ่งรวบรวมคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัด ฮะดีษนี่เองเป็นส่วนประกอบพื้นฐานของกฎหมายอิสลาม [3] การอ่านพระคัมภีร์และคำสอนนี้ทำให้มุสลิมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และกฎเกณฑ์ต่างๆของศาสนา


3.คุยกับอิหม่าม. อิหม่ามคือผู้นำทางศาสนา ที่จะประกอบพิธีต่างๆในมัสยิด อิหม่ามถูกคัดเลือกด้วยระดับความรู้ในพระคัมภีร์อัลกุรอานและการปฏิบัติตนที่ดี อิหม่ามสามารถให้คำปรึกษาว่าเราพร้อมจะอุทิศตนเพื่ออิสลามหรือยัง

  • ข้อแนะนำข้างต้นอ้างอิงถึงอิหม่ามในนิกายซุนนีหรือสุหนี่ซึ่งเป็นนิกายที่คนส่วนใหญ่นับถือ อิหม่ามในนิกายชีอะห์จะมีบทบาทที่แตกต่างออกไป 

4.ปฏิญาณตน (ชะฮาดะฮฺ). หากมั่นใจแล้วว่าอยากจะเป็นมุสลิมจริงๆ สิ่งที่จะต้องทำคือกล่าวชะฮาดะฮฺ เป็นคำปฏิญาณตนสั้นๆเพื่อประกาศการเดินตามพระประสงค์ของอัลลอฮฺด้วยวาจา การกล่าว ชะฮาดะฮฺ หมายความว่าจะเดินในทางของอิสลามตลอดชีวิต คำกล่าวชะฮาดะฮฺคือ “ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ มุหัมมะดุรรอซูลุลลอฮฺ” แปลได้ว่า “ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์”[5] หลังจากปฏิญาณตนแล้วคุณก็เป็นมุสลิมเต็มตัว.

  • ส่วนแรกของชะฮาดะฮฺ ("ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ ") ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ ไม่ได้หมายถึงแค่พระเจ้าในศาสนาอื่นที่อาจเผลอไปกราบไหว้ และยังหมายถึงสิ่งต่างๆในโลกนี้ เช่น ความร่ำรวย หรืออำนาจที่อาจมาแทนที่อัลลอฮ์ได้ [6]
  • ส่วนที่สองของชะฮาดะฮฺ ("มุหัมมะดุรรอซูลุลลอฮฺ") เป็นการน้อมรับว่าคำสอนของนบีมุฮัมมัด เป็นสาส์นจากพระเจ้า มุสลิมต้องใช้ชีวิตตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดตามที่เปิดเผยในอัลกุรอาน การกล่าวชะฮาดะฮฺเป็นการสาบานที่จะน้อมรับหลักการเหล่านี้
  • ชะฮาดะฮฺ จะต้องกล่าวด้วยความจริงใจและเข้าใจถึงพันธะผูกพัน คุณไม่สามารถเป็นมุสลิมได้ด้วยการกล่าวถ้อยคำในชะฮาดะฮฺเฉยๆโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไร เพราะวาจาต้องสำแดงความเชื่อที่แท้จริงจากหัวใจ
  • มุสลิมจะต้องไม่โกหก ลักขโมย ดื่มเหล้า เสพยา มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน หรือทำบาปต่างๆในลักษณะนี้

5.การเป็นสมาชิกในแวดวงมุสลิมอย่างเป็นทางการ ทำได้ชวนพี่น้องมุสลิมมาเป็นพยานตอนปฏิญาณตน. ที่จริงไม่จำเป็นต้องมีพยานในการจะเป็นมุสลิม พระเจ้าทรงรอบรู้ทุกสิ่ง ดังนั้นการกล่าวชะฮาดะฮฺ สามารถทำได้โดยลำพัง ด้วยความเข้าใจ ก็ถือว่าเป็นมุสลิมแล้วในสายพระเนตรของอัลลอฮฺ แต่หากอยากได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจากมัสยิด ส่วนมากกระทำโดยกล่าวชะฮาดะฮฺต่อหน้าพยานมุสลิม 2 คน และอิหม่ามในมัสยิดเพื่อเป็นพยานยืนยันในความเชื่อ

6.ทำความสะอาดร่างกาย. หลังจากที่เป็นมุสลิมแล้ว สมควรที่จะอาบน้ำเป็นการชำระล้าง การกระทำนี้เป็นสัญลักษณ์ว่าเราได้ละทิ้งอดีต ที่ได้ผุดขึ้นจากความมืดสู่ความสว่าง

  • ไม่มีบาปใดที่เกินการชำระล้าง หลังจากกล่าวชะฮาดะฮฺ แล้ว บาปต่างๆในอดีตจะถูกชำระใหม่ ชีวิตใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้ว จากนี้มุสลิมใหม่ต้องพยายามยกระดับจิตใจโดยการกระทำสิ่งดี


เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ โปรดยอมรับนโยบายคุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้บริการที่ดีที่สุดของท่าน ท่านสามารถศึกษาวิธีการตั้งค่าการควบคุมคุกกี้ของท่านผ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่

นโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่ ยอมรับ