ระเบียบ กอท. ว่าด้วยการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการอิสลามประจำมัสยิด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการอิสลามประจำมัสยิด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์
Download_4.pdf 1.54 MB

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ โปรดยอมรับนโยบายคุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้บริการที่ดีที่สุดของท่าน ท่านสามารถศึกษาวิธีการตั้งค่าการควบคุมคุกกี้ของท่านผ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่

นโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่ ยอมรับ