งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1437 (Test)

สำนักคณะกรรมการกลางอิสลามฯ กรุงเทพมหานคร

วิทยากร

  1. ผู้ฝึกสอน A
  2. ผู้ฝึกสอน B

รายละเอียด

เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00 น.คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานร้านอาหารมุสลิมให้ถูกต้องตามหลักการศาสนา

ลงทะเบียน

Libpy Captcha 1.0
พิมพ์อักขระที่ปรากฏตามภาพ
รับรหัสใหม่