ข่าวประชาสัมพันธ์ สมัครพนักงานมุสลิม ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอก อโล จังหวัดนครปฐม

ข่าวประชาสัมพันธ์ :

เนื่องด้วยห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอก อโล จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จัดหาพนักงานมุสลิมซึ่งสามารถปฏิบัติงานในส่วนผลิตได้ ท่านใดสนใจติดต่อไปที่บริษัท จากใบประกาศนี้
#ฝ่ายกิจการฮาลาล_สกอท.