ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

เรื่อง ขอสื่อมวลชนเชิญร่วมทำข่าวการละเมิดใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล

เรียน สื่อมวลชนมุสลิม

                เนื่องด้วย สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจการผลิตภัณฑ์ฮาลาลได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้บริโภคให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเนื้อวัว ตรา ชัยสิทธิ์ คณะกรรมการตรวจการฯ ได้ดำเนินการส่งเรื่องให้ฝ่ายกิจการฮาลาล ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีการขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลแต่อย่างใด ซึ่งคณะกรรมการตรวจการฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าสถานที่ที่ทำการผลิตอยู่จังหวัดปทุมธานีและขอความร่วมมือกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ(ปอศ.) เพื่อดำเนินการตรวจค้นพบว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นโรงงานที่ผลิตลูกชิ้นเนื้อวัวยี่ห้อชัยสิทธิ์จริงและยิ่งไปกว่านั้นได้มีการผลิตผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเนื้อสุกรปะปนกับลูกชิ้นเนื้อวัวที่ละเมิดใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยรวมอยู่ด้วย ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นความผิดตามหลักการศาสนาอิสลามอย่างร้ายแรงและรวมถึงเป็นความผิดทางกฎหมาย

                ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญหน่วยงานของท่านร่วมทำข่าวในเรื่องการละเมิดใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทราบในการต่อไป ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ โรงแรมรีเจนท์ รามคำแหง ห้องลังกาวี ชั้น 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยดีจากท่าน และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาศนี้ด้วย