ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำปีการศึกษา 2560/2017

#ชมรมพัฒนาการศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทย Muslim Education Development Association of Thailand (MEDAT)

ประกาศเรื่อง #รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี #สาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำปีการศึกษา 2560/2017

ด้วยทางชมรมพัฒนาการศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทย (MEDAT) ร่วมกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้รับความร่วมมือเลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการและด้านการศึกษาจากองค์กรศาสนา Muhammadiyah สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และได้มีการประกาศรับสมัครและคัดเลือกผู้สนใจเข้าสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ไปแล้วนั้น

จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำปีการศึกษา 2560/2017 ดังต่อไปนี้

#ขอแสดงความยินดีกับน้องทุกๆท่าน 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์
_2060_3.pdf 306.65 KB