ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
ด้วยทางสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จะปิดทำการตั้งแต่ วันที่ 26-28 มิถุนายน 2560 เนื่องจากเป็นวันตรุษอีดิลฟิตรฺ และจะเปิดทำการวันในพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560
#www.cicot.or.th