สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรชี้แจงเอกสารฯ

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรชี้แจงเอกสารระบบคุณภาพสำหรับใช้ในหน่วยงานรับรองฮาลาลตามมาตรฐาน UAE.S 2055-2:2014 และ ISO/IEc 17065:2012 และสรุปมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมอัญชาลีน่า รามคำแหง กรุงเทพมหานคร