• ข่าวสาร

ดร.คณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมการเพื่อการสมานฉันฑ์ เข้าเยี่ยมคารวะจุฬาฯ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2554 เวลา 10.00 น.  ดร.คณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมการเพื่อการสมานฉันฑ์  เข้าเยี่ยมคารวะจุฬาราชมนตรี  อาศิส  พิทักษ์คุมพล  เนื่องในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ณ สำนักจุฬาราชมนตรี