เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมงานวันชาติสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

23/3/2561 พล.ต.ต. สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมงานวันชาติสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานมีการแบ่งการปกครองออกเป็นแคว้นต่าง ๆ 4 แคว้น และดินแดนอีก 4 ดินแดน ได้แก่

1. แคว้นบาลูจิสถาน (Balochistan) เมืองหลวงชื่อ เคว็ทต้า
2. แคว้นนอร์ท-เวสต์ฟรอนเทียร์ (North-West Frontier Province: NWFP) เมืองหลวงชื่อ เปชาวาร์
3. แคว้นปัญจาบ (Punjab) เมืองหลวงชื่อ ละฮอร์
4. แคว้นซินด์(Sindh) เมืองหลวงชื่อ การาจี