เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและคณะ เข้าพบเอกอัครราชทูตประเทศสหรัฐเอมิเรตส์

วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 1.00 น. อธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศ พร้อมด้วยเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและคณะ เข้าพบเอกอัครราชทูตประเทศสหรัฐเอมิเรตส์ ประจำประเทศไทย เพื่อปรึกษาหารือ และแก้ปัญหาการส่งออกสินค้าฮาลาลไทยไปยังประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ณ สถานทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประจำประเทศไทย อาคาร All Season Place ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ