ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้รับหนังสือจาก กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ด้วยทางกระทรวงการต่างประเทศจะจัดโครงการนำผู้ประกอบการฮาลาลด้านอาหาร บริการ และท่องเที่ยวเข้าร่วมงาน EXPO HALAL - Alimentaria 2018 ระหว่างวันที่ 16-19 เมษายน 2561 ณ นครบาร์เซโลนา ราชอาราจักรสเปน ทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2561 ที่เว็บไต์ http://globthailand.com/alimentaria2018/และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเว็บไซต์ http://expohalal.com/ โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นายชารีฟ โยธาสมุทร นักการทูตปฏิบัติการ ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กองสนเทศเศรษฐกิจ กรมเศรษฐกิจรพหว่างประเทศ โทรศัพท์ 02 2035000 ต่อ 14126 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chareefy@mfa.go.th