พล.ต.ต. สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะเข้าเยี่ยมชม นักเรียนโรงเรียน ฮาฟิสกรุอ่าน

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 พล.ต.ต. สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะเข้าเยี่ยมชม นักเรียนโรงเรียน ฮาฟิสกรุอ่าน มีนักเรียนทั้งหมด 200 กว่าคน และเป็นนักเรียนไทย ที่เป็นนักเรียนทุนของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จำนวน 15 คน พร้อมกันนี้ใด้พานักเรียนทุน ออกมาทำกิจกรรมข้างนอกโรงเรียน.