รวมภาพความเคลื่อนไหวคัดค้านของพี่น้องมุสลิมต่อกรณีการประกาศของประธานาธิบดีทรัมป์ในการยกอัลกุดส์เป็นเมืองหลวงของอิสราเอล วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560

รวมภาพความเคลื่อนไหวคัดค้านของพี่น้องมุสลิมต่อกรณีการประกาศของประธานาธิบดีทรัมป์ในการยกอัลกุดส์เป็นเมืองหลวงของอิสราเอล วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560