ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้ MTODAY แสดงความรับผิดชอบและแสดงหลักฐานความเป็นมาของข้อความที่กล่าวอ้าง

นายกวินธร วงศ์ลือเกียรติ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้ MTODAY แสดงความรับผิดชอบและแสดงหลักฐานความเป็นมาของข้อความที่กล่าวอ้าง ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี และขอให้ยุติการลงข่าวนี้ หากยังเผยแพร่ จะดำเนินคดีตามกฏหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์