วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. การประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. การประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12/2560

ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย