พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย อ.สุธรรม บุญมาเลิศ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี พร้อมผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย อ.สุธรรม บุญมาเลิศ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี พร้อมผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

มอบกระเช้าและ เข้าแสดงความยินดีท่านกฤษฎา บุญราช ในโอกาสได้รับตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย

ซึ่งท่านให้การต้อนรับเป็นอย่างดี พร้อมทำงานเพื่อประชาชนอย่างเต็มความสามารถ และขอขอบคุณคณะฯ ที่เดินทางมาให้กำลังใจในครั้งนี้