การประชุมผู้ควบคุมการเชือดสัตว์ (Hala Supervisor) ครั้งที่ 4/2560

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. การประชุมผู้ควบคุมการเชือดสัตว์ (Hala Supervisor) ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย