คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเปิดงาน Thailand Halal Assembly 2017

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเปิดงาน Thailand Halal Assembly 2017 
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14:30 น. สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย(สกอท.) ร่วมกับสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย(สมฮท.) ศูนย์วิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ศวฮ.) เปิดงาน Thailand Halal Assembly 2017กล่าวต้อนรับโดย พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดีโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวรายงานโดย รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 
ซึ่งงาน Thailand Halal Assembly 2017 งานมหกรรมสินค้า-อาหารฮาลาล และสุดยอดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ทุกท่านรอคอย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 3 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)