แถลงข่าวการจัดงาน “ถวายความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”

แถลงข่าวการจัดงาน “ถวายความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”
หนึ่งปีบริบูรณ์ในความสูญเสียของแผ่นดินสยามและความเศร้าโศกของประชาชนชาวไทยต่อการเสด็จสวรร
คตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ในฐานะพสกนิกรชาวไทยมุสลิมที่อาศัยอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขม
าโดยตลอด ทั้งการดำเนินชีวิต การประกอบศาสนกิจตามพระบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม
และการดำรงอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นั้น
ยังความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จุฬาราชมนตรี
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร พร้อมใจร่วมกันจัดงาน
“ถวายความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร” ในอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ
ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 45 หมู่ที่ 3 ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์
images.pdf 316.12 KB