ประชาสัมพันธ์ เรื่อง งาน Thailand Halal Asembly 2017

พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมงาน Thailand Halal Asembly 2017 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน และ 1-3 ธันวาคม 2560 ณ BITEC บางนา