ฯพณฯ อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี/อะมีรุ้ลฮัจย์ประจำปี 2560 & ท่าน พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการอิสลามกลางแห่งประเทศไทย และคณะทำงาน ร่วมกัน ขอดุอาอฺ ณ ทุ่งอารอฟะฮ์

ฯพณฯ อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี/อะมีรุ้ลฮัจย์ประจำปี 2560 & ท่าน พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการอิสลามกลางแห่งประเทศไทย และคณะทำงาน ร่วมกัน ขอดุอาอฺ ณ ทุ่งอารอฟะฮ์