ตัวแทนสมาคมนักเรียนไทยในตุรกีมอบวารสารฯให้คณะกรรม การกลางฯ

ตัวแทนสมาคมนักเรียนไทยในตุรกีมอบวารสารฯให้คณะกรรม การกลางฯ
วารสารสมาคมนักเรียนไทยในตุรกีปีที4 เนื้อหาในวารสารอันประกอบด้วย 5 อันดับเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับตุรกี, คอลัมน์ชวนชิม, ประสบการณ์ชีวิตในตุรกี ฯลฯ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อรับหนังสือได้ที่สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ