พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จัดเลี้ยงและส่งนักเรียนไทยที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัยอิบนูคอลดูม

วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ท่าน พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จัดเลี้ยงและส่งนักเรียนไทยที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัยอิบนูคอลดูม ไปศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 11 คน ณ สนามบินหาดใหญ่ และไปส่งถึงสนามบิน KLIA กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลย์เซีย