ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยครั้งที่ 7/2560

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 10:00 น. 
นายอรุณ บุญชม รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน ฯพณฯ อาจารย์อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เนื่องจากติดภารกิจ พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยทุกท่าน ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยครั้งที่ 7/2560 ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า หนองจอก กรุงเทพมหานคร