ผู้บริหารระดับสูงด้านการส่งเสริมสินค้าฮาลาลของกัมพูชาเข้าเยี่ยมชมสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

                                                       

                                                 


คณะผู้แทนระดับสูงด้านการส่งเสริงสินค้าฮาลาลของกัมพูชาอันประกอบด้วย

1. H.E. Mrs. So Sreymech,  Under Secretary of State Ministry of Commerce, Head  of Delegation

2. Mrs. Bun Narat,               Deputy Director General, General Directorate of  Trade Promotion, Ministry of Commerce

3. Mr. Chea Buntheang,      Deputy Director, Trade Policy Department of General Directorate of Trade Promotion, Ministry of Commerce

4. Mr. Chea Vorak,              Chief Office, Trade Policy Department of General Directorate of Trade Promotion, Ministry of Commerce

5. Ms. Ly Channimol,          Official, Trade Policy Department of General Directorate of Trade Promotion, Ministry of Commerce


    ได้เข้าเยี่ยมและรับฟังการรายงานด้านฮาลาลและการบริหารสำนักงานของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมี พ.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย, ร.ศ.วินัย ดะห์ลัน รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย, อาจารย์ สมาน อาดัม รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย, อาจารย์ ณรงค์เดช สุขจันทร์ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งอธิบายมาตรฐานการขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล, การตรวจสอบติดตาม และบทลงโทษ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และพาเยี่ยมชมสำนักงาน

    ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, สำนักส่งเสริมการค้า สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม กระทรวงพานิชญ์ กัมพูชา ร่วมประสานการศึกษาดูงานที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2560