• ข่าวสาร

นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะเข้าเยี่ยมคารวะท่านจุฬาฯ

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 เวลา 10.00 น. นายนิพิฎฐ์   อินทรสมบัติ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายอาศิส  พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี  พร้อมทั้งหารือประเด็นเกี่ยวกับกิจการฮัจย์  เพื่อเป็นข้อมูลในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในปีต่อไป 

ทั้งนี้ท่านจุฬาราชมนตรีและคณะผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ สส.สมัย  เจริญช่าง ศ.ดร.อิมรอน  มะลูลีม  อ.อรุณ  บุญชม  ผศ.ดร.นิรันดร์  พันทรกิจ นายอิบรอเฮม  อาดำ  ร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ท่านรัฐมนตรีและคณะ ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร