ข้อกำหนดแนวทางปฏิบัติการขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลและการใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลบนผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ปี พ.ศ.2559

-

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์
Rule_Halal_4.pdf 3.53 MB